CLO med L100

CLO med L100 – en fordel for både miljøet og økonomien

Med LED vil lysfluksen reduseres over tid, i takt med at diodene eldes. Lystilbakegangen vil være mer eller mindre lineær i diodens levetid. Armaturen kan kompensere for denne lystilbakegangen ved hjelp av en programmerbar driver som øker effekten over tid. Dette kalles Constant Light Output (CLO).

L-verdien beskriver diodenes lystilbakegang over tid. Derfor sørger en CLO-armatur med L100 for at diodene gir samme lysnivå etter 50 000 timers bruk som de hadde da de ble først montert. En L80-armatur vil eksempelvis ha mistet 20 % av sitt opprinnelige lysnivå.

Hva er fordelene med Constant Light Output (CLO)?

CLO-armatur med L100 gir høyere vedlikeholdsfaktor, noe som gir mer optimaliserte og bærekraftige anlegg. Optimaliseringen muliggjøres ved å redusere overbelysning når anlegget er nytt. Mindre overbelysning gir mindre installert effekt, og i enkelte tilfeller kan det også føre til at det trengs færre armaturer. Til syvende og sist sparer du strøm, noe som er positivt for både miljøet og for økonomien din.

Hvordan skapes L100?

En armatur får konstant lysfluks, eller L100, ved å forhåndsprogrammere driveren til å øke effekten over tid. Ved hjelp av dette vil økningen i effekt kompensere for diodenes reduserte lysutsslippsnivåer. L-verdien gjelder for hele armaturen, selv om diodene kan ha varierende lysnivå. Siden driveren er stilt inn for å gradvis øke effekten og oppfylle diodenes variasjon, vil L-verdien alltid være 100 for en forhåndsbestemt tidsperiode.

Beregne vedlikeholdsfaktoren

Høy L-verdi er bra, siden dette er grunnlaget for beregning av vedlikeholdsfaktoren som igjen benyttes når belysningen prosjekteres. Dette oppnås ved å multiplisere L-verdien (eller lystilbakegangen) med lampens overlevelsesfaktor, armaturens vedlikeholdsfaktor og vedlikeholdsfaktoren for rommets overflater.

Metoden for denne utregningen finner du i Luxtabell 1B punkt 5.14.2. Der finner du også verdiene som skal brukes i formelen. I vårt eksempel har vi verdier for en åpen, nedpendlet kontorarmatur, med rengjøringsintervall på tre år, med 500 lux etter 50 000 timer. Armaturen med L80 får en vedlikeholdsfaktor på 0,71, og armaturen med CLO og L100 får en faktor på 0,89.

   L80  L100
 Lysforringelse (LLMF)  x 0,80  x 1,00
 Lampens overlevelsesfaktor (LSF)  x 1,00  x 1,00
 Armaturens vedlikeholdsfaktor (LMF)  x 0,94  x 0,94
 Vedlikeholdsfaktor for rommets overflater  (RSMF)  x 0,95  x 0,95
 Vedlikeholdsfaktor (MF)  = 0,71  = 0,89

 

Vil du ha mer informasjon?

Kontakt Fagerhult for å få vite mer.