fluorescent_tube_black.png

 

Si farvel til lysrørene.

Fra og med 24. august 2023 kan vanlige lyskilder ikke lenger produseres på det europeiske markedet. Lyskildene skal fases ut i henhold til EUs regelverk og er basert på vedtaket i Økodesigndirektivet om å avslutte kvikksølvunntaket for lyskilder som tidligere var inkludert i RoHS-direktivet. For mange betyr det forandring, men en stor positiv en! Å bytte ut konvensjonelle lysrør med høykvalitets LED betyr økte energibesparelser og et forbedret lysmiljø.

Hva innebærer utfasingen, og hva blir påvirket?

Kravet om utfasing innebærer blant annet at tradisjonelle lysrør og kompaktlysrør ikke lenger kan produseres i Europa. De vanlige lysrørene T8 og T5 samt kompaktlysrør (CLF) er eksempler på lyskilder som blir berørt.

Produkter som allerede er installert eller ligger på lager, kan fortsatt brukes, og grossister kan selge produktene de allerede har i sortimentet. Det er viktig at du som eier belysningsanlegg som i dag bruker en av disse lyskildene, prøver å finne langsiktige løsninger, siden produktene ikke vil være tilgjengelige i fremtiden.

T5

190 milliarder TWh og cirka 1,8 tonn mindre kvikksølv

To bærekraftige alternativer for belysningsanlegget ditt

Valget mellom å kjøpe helt nye armaturer eller å gjenbruke eksisterende armaturer er en stor del av reisen mot en mer effektiv og fremtidssikker belysning.

LED løsninger

Bytt til energieffektive LED-armaturer

LED-belysning av god kvalitet er en energieffektiv løsning som avgir mye lys sammenlignet med energiforbruket. Energiforbruket er betydelig lavere, og samtidig blir levetiden lenger enn for lysrørarmaturer, og ved hjelp av CLO (Constant Light Output) kan belysningsløsningen din optimaliseres ytterligere.

Armaturene gir samme lysmengde gjennom hele levetiden, samtidig som du kan spare energi. Med CLO kan du unngå overinstallasjon, noe som betyr mindre installert effekt og i enkelte tilfeller også færre armaturer.

 

Gjenbruk gamle armaturer

Med det sirkulære tiltaket Re:Furbish kan du fornye, gjenbruke og bygge om eksisterende belysningsløsninger for å oppfylle fremtidige krav. Eldre lysrørarmaturer kan bygges om til energieffektive og miljøvennlige LED-armaturer og i tillegg øke både lyskvalitet og lyskomfort.

Fagerhult er rådgivende partner gjennom hele prosjektet – fra designforslag til testing av produktsikkerhet og installasjon.

Nærbilde av Refurbish

Så mye energi kan du spare

I takt med stadig høyere energipriser blir det stort fokus på å bytte til bærekraftige løsninger. Å bytte til LED-armatur med lysstyring er en investering som umiddelbart gir fordeler. Se de forskjellige beregningseksemplene under for å undersøke hvor mye energi du kan spare hvert år.

Beregningseksempel kontor

Beregningseksempel cellekontor

Cellekontor kan ha forskjellige størrelser og forutsetninger, men uansett størrelse kan én pendlet Notor 65 oppfylle standarden på en energieffektiv måte. Den visuelle komforten sikres ved hjelp av mikroprismatisk eller Beta Opti rasteroptikk.

Beregningseksempel skole

En optimal løsning i et litt større klasserom består av ni armaturer i tre rader. Med DTI LED og en 50/50-løsning skapes godt lys både på og rundt arbeidsflaten. Kombinert med lysstyring kan LED-armaturer oppnå energibesparelser på 77 prosent per år sammenlignet med tradisjonelle lysrør.

Beregning skole
Beregningseksempel industri

Beregningseksempel industri

Ved å velge optimaliserte LED-armaturer som gir færre installasjonspunkter minimeres energikostnaden, og med lysstyring som er utviklet for høye høyder kan du oppnå energibesparelser på 69 prosent. Induflex er nyutviklet optisk innovasjon der vi har plassert linser og rasteroptikk sammen, noe som gir velbalansert og rettet arbeidsbelysning.

Beregningseksempel storkontor

Utviklingen av innfelte 600 x 600-armaturer har kommet langt. Fra 4 x 18 W til LED med forskjellig rasteroptikk, og drevet av alt fra magnetiske forkoblinger til HF. For et storkontor kan driftskostnaden reduseres betydelig ved å bytte til høyeffektive LED-løsninger, noe som også krever færre armaturer. Forbruket kan reduseres ytterligere ved hjelp av lysstyring.

Beregningseksempel kontor

Spørsmål og svar

Kan jeg bytte til LED-lysrør i anlegget mitt? Finnes det økonomiske grunner til å bytte hele anlegget? Det finnes mange tanker rundt de nye direktivene, og derfor har vi besvart noen vanlige spørsmål her.

Det beste lyset er det som ikke lyser bestandig

Energien som forbrukes under drift, bidrar til armaturenes største miljøpåvirkning. Men hvis lyset bare lyser når og der det trengs, kan du oppnå store energibesparelser. Med et smart og trådløst Plug and Play-system som er basert på integrerte nærværsensorer som styrer belysningen, får du riktig mengde lys på riktig sted og til riktig tid.
Trenger du en gjennomgang av belysningsløsningen din?

Vår kunnskap om LED-belysning og EU-direktivene gjør det enklere for deg å velge riktig. Ta kontakt, så hjelper vi deg med å både spare energi og redusere klimapåvirkningen.