Personvernerklæring


1. Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon

1.1 Innledning

Fagerhult ivaretar alltid personvernet ditt, og vi forstår hvor viktig det er at personopplysningene behandles på riktig måte. Under finner du informasjon om hvorfor og hvordan vi samler inn personopplysninger samt på hvilken måte de brukes og lagres.

1.2 Behandlingsansvarlig

Hvis ikke annet er angitt, er Fagerhults Belysning AB (556321-8659), (heretter «Fagerhult», «vi», «oss» eller «selskapet») behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.

Hvis du er i kontakt med ett av salgsselskapene våre, er det aktuelle selskapet behandlingsansvarlig for sin behandling av personopplysninger. Du finner informasjon og kontaktinformasjon for det respektive selskapet på https://www.fagerhult.com/Contact/

1.3 Kontakt oss hvis du vil benytte deg av rettighetene dine eller har spørsmål om personvern

Du kan kontakte oss eller det aktuelle selskapet hvis du vil benytte deg av rettighetene dine eller har spørsmål om personvern og databeskyttelse:

Fagerhults Belysning AB
556 80 Habo
Sverige
Telefon: +46 36 10 85 00
E-post: info@fagerhult.se

Hvis du har kommentarer til hvordan vi ivaretar dine personopplysninger eller ikke er fornøyd med svarene du har fått, har du i henhold til personopplysningsloven rett til å klage på vår behandling av dine personopplysningene til den relevante tilsynsmyndigheten (i Sverige er det Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)).

Kontaktinformasjon til IMY:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm, Sverige
Telefon: +46 (0) 8 657 61 00
E-post: imy@imy.se

Du finner mer informasjon om personopplysningslovgivningen på www.imy.se/en/.

Kontakt i Norge
Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo
Tel. +47 22 39 69 00
postkasse@datatilsynet.no
https://www.datatilsynet.no

2. Dine rettigheter

Når vi behandler personopplysningene dine, har du enkelte rettigheter.

Rettighetene finnes i personvernforordningen, og vi har beskrevet dem her. Hvis du vil benytte deg av rettighetene dine, må du kontakte oss på info@fagerhult.se eller kontakte det aktuelle selskapet.

Du har også rett til å komme med synspunkter eller klage til den relevante tilsynsmyndigheten (i Sverige er det Integritetsskyddsmyndigheten).

Hvis du vil benytte deg av rettighetene dine, er utgangspunktet vårt å følge forespørselen din og gi deg tilbakemelding senest innen én måned etter at du kontakter oss. Hvis sakens volum eller kompleksitet krever det, kan behandlingen ta opptil tre måneder. I slike tilfeller gir vi deg beskjed om det. Vi svarer alltid skriftlig på forespørselen din.

Avhengig av hvilket rettslig grunnlag vi har for behandlingen samt formålet med behandlingen, kan det finnes unntak eller begrensninger for din mulighet til å benytte deg av rettighetene dine.

Hvis forespørselen er åpenbart urimelig eller ubegrunnet, spesielt med tanke på om den gjøres hyppig, kan vi enten kreve et gebyr eller avslå å oppfylle forespørselen. I slike tilfeller må vi kunne dokumentere at forespørselen er åpenbart ubegrunnet eller urimelig.

2.1 Informasjon

Du har rett til å få informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Du finner mer informasjon om retten til informasjon på IMYs nettsted.

2.2 Innsyn i personopplysningene dine, registerutdrag

Du har rett til å be om å få en bekreftelse fra oss på hvordan vi behandler personopplysningene dine, samt be om tilgang til personopplysningene vi behandler om deg, et såkalt registerutdrag.

Du finner mer informasjon om retten til innsyn på IMYs nettsted.

2.3 Be om å få opplysningene slettet

Du har rett til å be oss om å slette opplysningene dine. Ved en slik forespørsel sletter vi opplysninger som vi ikke lenger trenger å behandle for det formålet opplysningene ble innsamlet. Vi sletter også opplysningene dine hvis du trekker tilbake samtykket til en behandling. I enkelte tilfeller kan vi ikke slette personopplysningene dine. Det skyldes i så fall enten at vi fortsatt må behandle opplysningene for det formålet de ble innsamlet, at vår interesse for å fortsette å behandle opplysningene veier tyngre enn din interesse for å få dem slettet, eller fordi vi er lovpålagt å beholde dem.

Du finner mer informasjon om retten til sletting på IMYs nettsted.

2.4 Be om at behandlingen begrenses under visse omstendigheter

Du har rett til å be om at vår behandling av personopplysningene dine begrenses under visse omstendigheter.

Muligheten til begrensning gjelder i følgende tilfeller:

a) Hvis den registrerte bestrider personopplysningenes korrekthet.

b) Hvis behandlingen er ulovlig og den registrerte motsetter seg sletting av opplysningene, og i stedet ber om en begrensning av bruken.

c) Hvis den behandlingsansvarlige ikke lenger trenger opplysningene, men den registrerte trenger dem for å kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare seg mot rettslige krav.

d) Hvis den registrerte har protestert på behandlingen i henhold til punkt 21.1 i påvente av kontroll av om den behandlingsansvarliges berettigede interesse veier tyngre enn den registrertes berettigede interesse.

Du finner mer informasjon om retten til å be om begrensning av behandlingen på IMYs nettsted.

2.5 Be om retten til dataportabilitet

Du har rett til å be om å få ut personopplysningene du har utlevert til oss, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, og du har rett til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

Du finner mer informasjon om retten til dataportabilitet på IMYs nettsted.

2.6 Be om retting av feil opplysninger

Du har rett til å be at den behandlingsansvarlige uten unødig forsinkelse retter feil personopplysninger om deg. Avhengig av formålet med behandlingen har du også rett til å supplere ufullstendige personopplysninger.

Du finner mer informasjon om retten til å be om retting på IMYs nettsted.

2.7 Rett til å protestere mot behandling

Av grunner knyttet til situasjonen din har du rett til å når som helst protestere mot behandling av personopplysninger som er basert på artikkel 6.1(f) i personvernforordningen, berettiget interesse. Retten til å protestere gjelder blant annet behandling som innebærer profilering.

Du finner mer informasjon om retten til å protestere mot behandling på IMYs nettsted.

2.8 Rett til å protestere mot beslutninger som utelukkende er basert på automatisert behandling

Du har rett til å ikke bli underlagt  en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling, inkludert profilering, som har rettslige konsekvenser for deg, eller som på lignende måte påvirker deg i betydelig grad.

Du finner mer informasjon om retten til å protestere mot beslutninger som utelukkende er basert på automatisert behandling, på IMYs nettsted.

 

3. Hvilke personopplysninger vi samler inn, hva de brukes til, og med hvilket rettslig grunnlag

I dette avsnittet informerer vi om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Informasjonen er delt inn i forskjellige kategorier, slik at det blir enklere å finne det som gjelder for deg.

3.1 Kunder

Fagerhult samler inn opplysninger om representanter for eksisterende og potensielle kunder på frivillig basis. Personopplysningene blir behandlet i vårt CRM/forretningssystem for å bygge relasjoner, gjennomføre salg og gjennomføre tilpasset direktemarkedsføring.

Informasjonen brukes for å komme i kontakt med deg for å informere om nyheter på nettstedet, for å informere om bedriftens produkter og tjenester, samt for å kunne gi effektiv og tilpasset kundestøtte. Eksempler på hva de innsamlede opplysningene kan brukes til:

• Invitere deg til å frivillig delta i undersøkelser om produkter, tjenester, nyheter og kundemøter.
• Tilby innhold, tjenester, instruksjoner og en tilpasset opplevelse basert på personopplysninger som språkinnstilling, postnummer, land samt annet innhold eller andre preferanser som kunden oppgir.
• Tilby gratis nyhetsbrev, oppdateringer og tilpasset informasjon.

Personopplysningene som behandles, er navn, telefonnummer, e-postadresse samt eventuelt tittel og hvilken bedrift du er ansatt i. Behandlingen av personopplysningene dine som er knyttet til yrket ditt, er basert på vår berettigede forretningsinteresse.

3.2 Leverandører

Fagerhult behandler også opplysninger om deg som representerer eksisterende eller potensielle leverandører. Denne informasjonen behandles for å opprette eller administrere eksisterende forretningsrelasjoner. Personopplysningene som behandles er, er navn, telefonnummer, e-postadresse, tittel og hvilket firma du er ansatt i.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er vår berettigede interesse.

3.3 De som besøker Fagerhults nettsted

Vi har utviklet nett-tjenestene våre for å informere om nyheter, markedsføre produkter og gjøre dokumentasjon og programmer lett tilgjengelige. Personopplysninger som samles inn, brukes i forbindelse med utvikling av selskapets nettsteder, produkter og tjenester. Vi bruker også informasjonskapsler på nettstedene våre. Informasjonskapsler er små tekstfiler med informasjon som lagres på datamaskinen eller en annen enhet når du besøker et nettsted. De brukes til å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere nettstedet. Enkelte informasjonskapsler er nødvendige for at nettstedet skal fungere, mens andre brukes for å gi deg som besøkende en god opplevelse, for eksempel ved å huske hvilke dokumenter du har i en dokumentsamling (funksjonelle informasjonskapsler). Analytiske informasjonskapsler brukes for å utarbeide besøksstatistikk og besøksmønstre for nettstedene våre samt for å kunne tilpasse markedsføringen.  Informasjonen som samles inn ved hjelp av informasjonskapsler, inkluderer også IP-adressen til datamaskinen din.

Vår bruk av informasjonskapsler når det gjelder ikke-nødvendige informasjonskapsler, er basert på det rettslige grunnlaget samtykke. Du kan når som helst endre innstillingene for informasjonskapsler hvis du vil gi eller trekke tilbake samtykket for funksjonelle eller analytiske informasjonskapsler. Du finner mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler i de separate retningslinjene for informasjonskapsler.

3.4 Abonnent på nyhetsbrev

Når du velger å abonnere på nyhetsbrevet vårt, samler vi inn navn og e-postadresse, som vi deretter bruker for å kunne sende ut nyhetsbrev. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger som du utleverer når du melder deg på nyhetsbrevet, er ditt samtykke. Du har rett til å når som helst å trekke tilbake samtykket ved å melde deg av disse utsendelsene. Du finner en mulighet for å melde deg av i hvert nyhetsbrev som sendes ut – nederst i e-posten.

3.5 Fagerhult i sosiale medier

På Fagerhults kontoer i sosiale medier finner du blant annet nyheter, inspirasjon og ledige stillinger.

De som i hovedsak har ansvaret for å administrere, moderere og publisere på kontoene våre med Fagerhult som avsender er:

• markedsansvarlig for den respektive regionen
• Fagerhults Belysning ABs markedsavdeling
• Fagerhults HR-avdeling, også i samarbeid med vår partner Jobylon
• kontaktpersoner ved salgsbedriftene i den respektive regionen

Med sosiale medier menes for eksempel:

• Facebook
• Instagram
• YouTube/Vimeo
• LinkedIn
• Twitter
• blogger og diskusjonsforum

Du kan stille spørsmål om produkter, forhandlere og forskjellige kontorer på disse sidene. Husk at innleggene dine på siden vår ikke skal fornærme eller virke støtende for andre.

Spørsmålene besvares på hverdager i arbeidstiden (cirka klokken 08.00–17.00) så snart vi har tid.

Vi forbeholder oss retten til å slette krenkende, usaklige og rasistiske innlegg og kommentarer.

Når du samhandler med eller kontakter oss via sosiale medier, overføres informasjon og personopplysninger alltid til tredjepart (altså selskapet/organisasjonen som driver det sosiale mediet du bruker). Les mer under avsnitt 4.

Når du bruker kanaler i sosiale medier, innebærer det at personopplysningene dine kan overføres til tredjepart som befinner seg i tredjeland (USA). Les mer under avsnitt 6.

3.6 Ved øvrig behandling av personopplysninger (kontaktskjema, arrangementer og webinarer (Zoom))

Ved øvrig kontakt, for eksempel via kontaktskjemaet på nettstedet, samler vi inn navn, e-postadresse og – hvis du velger å angi det – telefonnummer, hvilken bedrift du er ansatt i, samt andre opplysninger du velger å gi oss. Dette gjøres for at vi skal kunne gi deg relevant informasjon og besvare eventuelle spørsmål.

Ved påmelding til og administrasjon av arrangementer samler vi inn deltakerinformasjon som navn, e-postadresse, telefonnummer, bedriftsnavn, tittel, interesseområder og eventuelt informasjon om alder og betaling der det er aktuelt. Vi kan også behandle opplysninger om kostholdspreferansene dine.

Ved påmelding til og administrasjon av webinarer (som gjennomføres via Zoom) samler vi inn deltakerinformasjon som navn, e-postadresse, land og organisasjon.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger som du utleverer ved å fylle ut skjemaer på nettstedet for å få kontakt med oss, samt når du melder deg på arrangementer og webinarer, er vår berettigede interesse for å kommunisere med deg og besvare eventuelle spørsmål.

 

4. Hvem som har tilgang til informasjonen

Informasjonen som blir delt med Fagerhult, brukes av Fagerhult eller Fagerhults representanter, og den deles i konsernet. I tillegg kan personopplysningene utleveres til myndigheter i henhold til det som er bestemt i lovverket, og overføres til samarbeidspartnere som leverer støttetjenester til selskapet (systemleverandører), blant annet i forbindelse med markedsføring, økonomi og IT-tjenester. Hvis opplysninger overføres til noen som behandler personopplysningene dine på vegne av Fagerhult (såkalt databehandler), utarbeider vi instruksjoner om hvordan den andre parten skal behandle personopplysningene, samt om taushetsplikten. Hvis personopplysningene dine blir delt med et selskap som er en selvstendig behandlingsansvarlig, gjelder det selskapets personvernerklæring.

Sikkerhet

Fagerhult vet at det er et privilegium å ha deg som kunde eller på andre måter få behandle personopplysningene dine som beskrevet her, og vi er opptatt av å ivareta ditt personvern. Vi bruker sikre tilkoblinger med SSL for å beskytte opplysningene når de overføres fra nettleseren til Fagerhult. Vi bruker også interne sikkerhetstiltak for å begrense tilgangen til databaser som inneholder personopplysninger som kan identifiseres.

Sosiale medier

Når du samhandler med eller kontakter oss via sosiale medier, for eksempel Facebook eller Instagram, overføres informasjon og personopplysninger alltid til tredjepart (altså selskapet/organisasjonen som driver det sosiale mediet du bruker).

Når du bruker kanaler i sosiale medier, innebærer det at personopplysningene dine kan overføres til tredjepart som befinner seg i tredjeland (USA). Les mer under avsnitt 6.

 

5. Lagring og sletting

Personopplysningene dine lagres ikke lenger enn formålet krever. Dette avhenger av hva saken gjelder, for eksempel spørsmål om konkrete produkter eller reklamasjoner. Hvis du er ansatt hos en av kundene eller leverandørene våre, lagres personopplysningene dine så lenge kunde- eller leverandørforholdet med arbeidsgiveren er aktivt, og deretter i den tiden som kreves eller er tillatt i henhold til gjeldene lovverk og praksis. Hvis du avslutter arbeidsforholdet hos kunden eller leverandøren vår, sletter vi personopplysningene dine når vi får informasjon om det fra deg eller arbeidsgiveren din. Ellers slettes personopplysningene dine i henhold til våre retningslinjer for sletting. Hvis personopplysningene dine finnes som referanse i fakturagrunnlag, blir de lagret i syv år i henhold til regnskapsloven.

Angående webinarene våre lagrer vi personopplysningene dine i opptil tolv måneder etter at webinaret er avsluttet, slik at vi kan følge opp deltakelsen, evaluere innholdet, samhandle med eksisterende eller potensielle kunder og leverandører samt for å planlegge fremtidige webinarer. For de fysiske arrangementene sletter vi betalingsinformasjon og andre opplysninger vi anser som sensitive, 14 dager etter at arrangementet er avsluttet. Eventuell informasjon om matpreferanser og allergier slettes to dager etter at arrangementet er avsluttet.

6. Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS

Fagerhult og databehandlerne våre har som mål å ikke overføre opplysninger til land eller selskap som ligger utenfor EU/EØS (tredjeland). Men vi bruker informasjonskapsler fra tredjepart på nettstedet vårt. Bruken av informasjonskapsler fra tredjepart innebærer at personopplysningene dine kan overføres til tredjepart som er i tredjeland (for eksempel USA). Du kan selv begrense bruken av informasjonskapsler, og du finner mer informasjon om dette i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Selv om vi har som mål å behandle personopplysningene i EU/EØS, kan personopplysningene i enkelte tilfeller overføres til tredjeland når for eksempel en IT-leverandør som vi har inngått en avtale med, må behandle opplysningene utenfor EU/EØS for å kunne levere tjenesten sin (for eksempel via et konsernselskap i USA). Hvis personopplysninger overføres til tredjeland, vil Fagerhult alltid iverksette egnede tiltak for å beskytte personopplysningene. Slike egnede tiltak kan blant annet inkludere følgende:

– At vi påser at EU-kommisjonen har besluttet at landet som personopplysningene overføres til, oppnår tilstrekkelig beskyttelsesnivå som tilsvarer beskyttelsesnivået som personvernforordningen krever.

– At vi inngår EU-kommisjonens standardavtale med mottakeren av personopplysningene i tredjeland. Når personopplysninger overføres til tredjeland basert på EU-kommisjonens standardavtale, vurderer vi om det finnes lovgivning i mottakerlandet som påvirker beskyttelsen av personopplysningene dine. Ved behov iverksetter vi egne tekniske og organisatoriske tiltak for å opprettholde beskyttelsen av opplysningene dine når de overføres til det aktuelle landet utenfor EU/EØS. På grunn av for eksempel amerikansk sikkerhetslovgivning finnes det likevel en liten risiko for at amerikanske myndigheter kan få tilgang til personopplysninger som overføres til USA, for å bekjempe kriminalitet eller ivareta nasjonal sikkerhet, selv om vi iverksetter tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak.

Kontakt oss for å få mer informasjon om eventuelle overføringer til tredjeland, samt for å be om en kopi av tiltakene som er iverksatt. Du finner kontaktinformasjon i punkt 1.3 over.

7. Endringer av personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre personvernerklæringen i den utstrekningen vi mener det er nødvendig fordi vi endrer behandlingen av personopplysninger, samt for å oppfylle nye juridiske krav, tolkinger av juridiske krav, tekniske krav eller for å løse problemer eller forstyrrelser. Hvis behandlingen av personopplysninger er regulert i avtale med kunde, gjelder bestemmelsene i avtalen til de endres, med mindre de er uforenlige med lovverket eller andre rettslig bindende bestemmelser. Ved større endringer av vår behandling av personopplysninger blir du informert personlig. Du finner alltid den nyeste versjonen av personvernerklæringen vår på nettstedet vårt.

 

Denne siden ble oppdatert 30.11.2022 klokken 18.00

 

­