Sustainability_Pure_materials.png

Pure materials.

Materialene som produktene våre er laget av, utgjør en vesentlig del av vårt totale klimaavtrykk. Materialenes betydning vil vokse ytterligere etter hvert som fokuset på mer energieffektive produkter øker og at elektrisiteten som brukes blir grønnere.

Vi streber derfor etter å erstatte jomfruelige materialer og fossile råvarer med fornybare og resirkulerte materialer samt sikre at nye leverandører lever opp til våre bærekraftskriterier og etiske retningslinjer.

 

VÅRE MÅL ER:
 

– at produktene våre skal bestå av 80 % fornybare eller resirkulerte materialer.

– at alle leverandører har blitt evaluert ved hjelp av bærekraftskriterier og oppfyller våre etiske retningslinjer.

– å hjelpe kundene våre med å ta bevisste valg ved å rapportere miljøpåvirkningen av produktene våre i EPD-er (Environmental Product Declarations).

 


 

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

FNS GLOBALE MÅL NR. 12

Bærekraftig forbruk og produksjon

FNs mål om bærekraftig forbruk og produksjon handler om å redusere vårt økologiske fotavtrykk globalt. Vårt bidrag er å bruke naturressurser på en ansvarlig måte og dele kunnskap som hjelper brukeren av våre produkter til å ta mer bærekraftige valg.

12.2 Bærekraftig forvaltning og bruk av naturressurser

Vi går over til fornybare og resirkulerte materialer.

12.8 Øke allmennhetens bevissthet rundt bærekraftig livsstil

Vi rapporterer miljøpåvirkningen av produktene våre via EPD-er. Slik kan vi informere kundene våre om hvordan de kan ta mer bærekraftige valg.

Hva gjør vi for å nå målene våre?

 

Det å utforske nye materialer er en naturlig ting for oss, og vi liker å tenke nytt. Vi velger materialer med omhu og der vi kan gjøre den største forskjellen og uten å gå på kompromiss med lyskomforten. Vår nysgjerrighet og drivkraft kan noen ganger føre til at et materiale oppgraderes til et bedre alternativ, at vi bytter fra et materiale til et annet eller at vi rett og slett tester et – for oss – helt nytt materiale der alt må justeres inn fra bunnen av. Det som tidligere var pionerånd er i dag en følelse av ansvar og vilje til å bruke materialer på en bærekraftig måte.

Les mer om Notor 36 – et produkt laget av resirkulert aluminium

Les mer om Discovery – fra fossil plast til fornybar plast

Les mer om Kvisten – et produkt i tre der det ble stilt spørsmål ved hver eneste detalj

Les mer om Multilume Re:Think – fra metallplater til fornybar papp

Vi bruker aluminiumsprofiler i mange av produktene våre, siden materialet har gode egenskaper og lav vekt. Men aluminium er også et materiale det krever enorme energimengder i produksjonen, noe som er kostbart for planeten og som kan føre til store CO2-utslipp i utvinningen.

Fra og med 2022 bruker Fagerhult kun aluminiumsprofiler som er sertifiserte, med krav til opprinnelsesmerking av materialet og der energien i produksjonen kun kommer fra fornybare kilder. Denne endringen reduserer klimapåvirkningen fra produksjonen av aluminiumsblokker med 40 prosent sammenlignet med det europeiske gjennomsnittet, og det har 78 prosent lavere klimapåvirkning sammenlignet med verdensgjennomsnittet.

Emballasjen til våre nyutviklede produkter skal fortrinnsvis være laget av fornybare eller resirkulerte materialer. Også for eksisterende produkter ser vi på emballasjen, og plastemballasje erstattes med for eksempel bølgepapp. For å redusere klimapåvirkningen fra støtten rundt produktene våre i emballasjen, velger vi å bare bruke isopor som er laget av 50 % resirkulert materiale. Dette reduserer vårt klimaavtrykk med rundt 30 tonn CO2 hvert år.

For alle armaturer finnes det en materialdeklarasjon som viser hvilke typer materialer produktet inneholder. Noen produkter har også en tredjeparts  Environmental Product Declaration (EPD), en miljødeklarasjon som overholder internasjonale standarder. Målet er at alle nyutviklede armaturer fra Fagerhult skal ha en EPD. Du finner de tilgjengelige EPD-ene under nedlastinger, i vår produktfiltrering eller på de respektive produktsidene.

Vår globale tilstedeværelse stiller høye krav til oss og våre partnere om å ta ansvar – for planeten og fra et sosialt perspektiv. Våre etiske retningslinjer gir oss tydelige retningslinjer som alle i vårt konsern og partnere må følge. Våre ansatte får løpende opplæring i våre etiske retningslinjene og hvordan de skal overholde dem.

life-earth-on-black.gif

Våre livssyklusanalyser (LCA) viser at materialene i dag utgjør rundt 25 % av armaturens klimapåvirkning i livssyklusen. Hvis fossilfri elektrisitet brukes, er påvirkningen av materialene rundt 85 %. Det er her vi kan gjøre den største forskjellen ved å bruke ressurser på en ansvarlig måte. For å komme frem til en langsiktig løsning, må vi bruke fornybare og resirkulerte ressurser og materialer.

Våre prioriterte satsingsområder

Sustainability_Circular_solutions.png

Circular solutions

Les mer

Sustainability_Energy_efficiency.png

Energy efficiency

Les mer

Sustainability_Conscious_production.png

Conscious production

Les mer