Belysning av innendørs arbeidsplasser

Arbeidsplassens belysning

Europastandarden EN 12464-1 fokuserer på belysning av innendørs arbeidsplasser. Kravene i standarden er hovedsakelig knyttet til selve arbeidsområdet. Belysningen utenfor arbeidsområdet skal deretter tilpasses de forutsetninger som gjelder innen arbeidsområdet.

Arbeidsplassens belysning

Verdiene som angis refererer til de laveste belysningsstyrkene i drift på arbeidsflaten eller det visuelle objektet. Belysningsstyrkene gjelder laveste middelverdier og er ment for arbeid under normale forutsetninger. Belysningsstyrkene kan justeres i de steg som er angitt under dersom synsforutsetningene avviker fra de normale.

20–30–50–75-100–150–200–300–500–750–1000–1500–2000–3000–5000 lx

Kravene til belysning bør økes under vanskelige arbeidsforhold, ved operasjoner som krever høy nøyaktighet eller produktivitet, når det gjelder visuelle gjenstander med små detaljer eller lav kontrast, i tilfelle synshemming eller når synsarbeidet pågår i lang tid.

Kravene til belysning kan reduseres ved synsobjekter av unormalt stor størrelse og høy kontrast eller når synsarbeid pågår i uvanlig kort tid.

Ved arbeidsplasser med kontinuerlig arbeid (normalt mer enn to timer) må belysningsstyrken i drift ikke underskride 200 lux.

De anbefalte verdiene forutsetter at arbeidstakerne har normalt syn. Hvis flere personer har en eller annen form for defekt syn, skal det tas hensyn til dette i utformingen av belysningsanlegget.

Belysning av synsobjektet

Hovedprinsippet er at lyset faller inn på en slik måte at det forekommer størst mulig kontrast på synsobjektet, som kan ha en horisontal, vertikal eller hellende posisjon. Det kan også være forskjellige overflateegenskaper. Normalt går man ofte ut fra at arbeidsobjektene er av matt struktur, men i realiteten forekommer det vanligvis ulike typer refleksjonsegenskaper innen alle typer arbeidsplasser.

En grunnleggende forutsetning for en god synskomfort på arbeidsplassen er at arbeidsobjektets posisjon og form i forhold til lysretningen ikke skaper noen form for ubehagsblending eller synsnedsettende blending i form av blendende armaturer eller forstyrrende reflekser.

Ta kontakt, så tar vi en prat om ditt neste prosjekt.

Vi vet at både utfordringer og behov varierer avhengig av hvem du er og i hvilken fase av prosjektet du arbeider. Vår innsikt i prosjekteringsprosessen gjør det enklere for deg å velge riktig.