Beregningsflater

Belysning av arbeidsområdet

Arbeidsområdet defineres ifølge EN 12464-1 som den del av arbeidsplassen der arbeidsoppgaven utføres. For steder der størrelsen og/eller plasseringen av arbeidsområdet er ukjent, skal området der arbeidsoppgaven kan tenkes utført betraktes som arbeidsområde.

Belysning av arbeidsområdet

Arbeidsområdet utgjøres vanligvis ikke av hele arbeidsplassen/arbeidsbordet. Ved en kontorarbeidsplass, for eksempel, utgjøres arbeidsområdet normalt av en mindre flate der eventuelt skrive- og lesearbeid utføres.

For arbeid med bildeskjerm og tastatur kreves det normalt en lavere belysningsstyrke enn ved annet lese- og skrivearbeid. Belysningsstyrken ved bildeskjermarbeid bør kunne tilpasses omgivelseslysets.

Innen industrien kan arbeidsområdets størrelse variere enda mer, fra arbeidsplasser med arbeid med mikroelektronikk til en produksjonslinje for sammensetting av biler.

Når den eksakte størrelsen til arbeidsområdet er ukjent, kan denne normalt for en kontorarbeidsplass antas å oppta en flate av størrelsen 0,6 m x 0,6 m. Arbeidsområdet forutsettes i dette tilfeller å være plassert rett foran personens normale posisjon og i forkant av arbeidsbordet. Belysningsstyrkens variasjon, dvs. forholdet mellom den laveste belysningsstyrken i forhold til gjennomsnittlig belysningsstyrke på arbeidsområdet skal være så liten som mulig og ikke understige 0,6.

I tabellverket i EN 12464-1 fremlegges kravene til jevnhet for hver type arbeidsoppgave eller aktivitet.

Ta kontakt, så tar vi en prat om ditt neste prosjekt.

Vi vet at både utfordringer og behov varierer avhengig av hvem du er og i hvilken fase av prosjektet du arbeider. Vår innsikt i prosjekteringsprosessen gjør det enklere for deg å velge riktig.