Beregningsflater

Belysning av umiddelbare omgivelser

Belysning av de umiddelbare omgivelsene skal relateres til belysningsnivået på arbeidsområdet og skal dessuten skape forutsetninger for en velbalansert luminansfordeling innenfor det normale synsfeltet.

Belysning av umiddelbare omgivelser

Altfor store forandringer av belysningsnivået rundt arbeidsområdet kan forårsake visuell stress og ubehag.

De umiddelbare omgivelsene defineres som et bånd rundt arbeidsområdet med en bredde på minst 0,5 m. Størrelsen på de umiddelbare omgivelsene skal bestemmes av planleggeren og kan ved visse typer arbeidsplasser måtte utvides til en større bredde enn 0,5 meter.

Størrelsen på de umiddelbare omgivelsene kan økes:

 • Når arbeidsområdets størrelse er liten.
 • Hvis det forekommer en høy belysningsstyrke innen arbeidsområdet.
 • Ved bevegelig arbeid.

Belysningsstyrken i de umiddelbare omgivelsene kan være lavere enn innen arbeidsområdet, men bør som middelverdi ikke understige de verdier som angis i tabellen under.

Belysningsstyrkens variasjon, dvs. forholdet mellom den laveste belysningsstyrken i forhold til gjennomsnittlig belysningsstyrke i de umiddelbare omgivelsene skal være så liten som mulig og ikke understige 0,4.

 1. Arbeidsområdet (laxba)
  – Størrelse og plassering fastsettes av lysplanleggeren.
 2. Umiddelbare omgivelser (loxbo)
  – Størrelsen fastsettes av lysplanleggeren (la+≥2×0,5 m)x(ba+2x≥2×0,5 m).
 3. Ytre omgivelser
  – Et bånd på minst 3 meter rundt de umiddelbare omgivelsene eller frem til veggene i rommet. En sone på 15% av den korteste dimensjonen i rommet, men maksimalt 0,5 m kan utelukkes fra veggene i rommet.

Ta kontakt, så tar vi en prat om ditt neste prosjekt.

Vi vet at både utfordringer og behov varierer avhengig av hvem du er og i hvilken fase av prosjektet du arbeider. Vår innsikt i prosjekteringsprosessen gjør det enklere for deg å velge riktig.