Blending

Synsnedsettende blending

Blending oppstår når en del av interiøret er merkbart lysere enn rommets lyshet generelt. Øynene utsettes i en slik situasjon for et sterkere lys enn de normalt er tilpasset. De vanligste årsakene til blending er armaturer og vinduer som oppleves direkte eller via reflekser innenfor det normale synsfeltet.

Synsnedsettende blending

Eldre mennesker irriteres vanligvis mer av blending enn yngre. Det skyldes fremfor alt den økende uklarheten i linsen som kommer med årene, men også en redusert adaptasjonsevne.

Blending kan deles inn i to forskjellige typer gjenskinn: Synsnedsettende blending og ubehagsblending.

Synsnedsettende blending og ubehagsblending kan forekomme samtidig eller separat.

Synsnedsettende blending

Synsnedsettende blending oppstår vanligvis når et objekt i nærheten av den normale synsretningen har en vesentlig høyere lyshet eller luminans enn den som vanligvis forekommer innenfor synsfeltet. Hvis et øye utsettes for forstyrrende sterkt lys, kan øyets adaptasjon påvirkes negativt og forårsake en svekking av synbarheten, såkalt kontrastreduksjon.

Denne kontrastsvekkelsen kan være tilstrekkelig for å gjøre vesentlige detaljer usynlige og således redusere prestasjonsevnen til å utføre synsoppgaven. Hvis den blendende lyskilden er direkte i synslinjen, kan dette forårsake merkbare etterbilder.

Den vanligste kilden til synsnedsettende blending innendørs er solen og himmelen sett fra et vindu eller dårlig avskjermede lyskilder sett direkte eller via refleksjon.

Synsnedsettende blending skal derfor forebygges ved å bruke godt avskjermede armaturer til lyskildene (se tabell).

Laveste avskjermingsvinkel for lyskilders luminans

Lyskildens luminans [kcd/m²]
Minste avskjermingsvinkel
20 til < 50 15°
50 til <500 20°
≥ 500 30°

Verdier angitt i tabellen omfatter ikke armaturer med utelukkende indirekte lys eller armaturer som er montert under normal øyenhøyde.

For armaturer der lyskilden i stedet skjermes via en eller annen form for optikk, setter standarden i stedet verdier for maksimal gjennomsnittlig lystetthet fra 60-90 grader.

Ta kontakt, så tar vi en prat om ditt neste prosjekt.

Vi vet at både utfordringer og behov varierer avhengig av hvem du er og i hvilken fase av prosjektet du arbeider. Vår innsikt i prosjekteringsprosessen gjør det enklere for deg å velge riktig.