Blending

Ubehagsblending fra elektrisk belysning

Ubehagsblending oppstår fra lyskilder eller lysarmaturer som har en høyere luminans enn øyet er tilpasset til. Blendingen kan oppstå umiddelbart, men den kan også bli tydelig først etter lengre tid.

Ubehagsblending fra elektrisk belysning

Graden av ubehagsblending avhenger av luminansen og størrelsen på blendingskilden, bakgrunnsluminansen blendingskilden betraktes mot samt blendingskildens posisjon i forhold til synsretningen. Armaturens luminans, overflatestørrelse, lav bakgrunnsluminans og nærheten til synsretningen er alle faktorer som øker graden av ubehagsblending.

I belysningsplanlegging bør derfor alltid armaturens luminans settes i forhold til bakgrunnsluminansen. Jo nærmere øyet den lysende flaten befinner seg i synsretningen, desto større er risikoen for forstyrrende blending.

I åpne armaturer, spesielt slike for kompakte og intensive lyskilder med høy lumenverdi, er det som regel lyskilden selv eller et speilbilde av den i blanke reflektorer eller arbeidsmaterialet som gir blendingseffekter. En måte å redusere ubehagsblending på, er å bruke matte reflektorer og armaturer med store flater.

Ubehagsblendingen kan også reduseres ved å øke lysheten på rommets vegger og tak. Dette kan oppnås på ulike måter:

  • Armaturene kan utstyres med en viss andel opplys.
  • Armaturene kan monteres nærmere rommets vegger.
  • Veggen kan belyses separat eller økes i lyshet ved å velge høyere refleksjonsfaktorer på veggflatene.

Altfor lyse vegger i forhold til synsobjektet kan skape adaptasjonsproblemer. Romflatenes lyshet skal derfor tilpasses synsforutsetningene og begrenses i henhold til anvisninger angitt under avsnittet Luminansfordeling og luminansbegrensninger.

Ta kontakt, så tar vi en prat om ditt neste prosjekt.

Vi vet at både utfordringer og behov varierer avhengig av hvem du er og i hvilken fase av prosjektet du arbeider. Vår innsikt i prosjekteringsprosessen gjør det enklere for deg å velge riktig.