Blending

Beregning av blendingstall

Graden av ubehagsblending kan for innendørsanlegg anslås ved å utføre en blendingstallberegning i henhold til UGR-metoden.

Beregning av blendingstall

De krav til blendingstall som gjengis i EN 12464-1 gjelder høyeste middelverdi for belysningen. UGR-metoden (Unified Glare Rating) er beskrevet i CIEs-publikasjon nr 117-1995.

UGR-blendingstallet for ubehagsblendingen angis i en skala som i praksis går fra 13 til 28, der det største blendingstallet angir den kraftigste blendingen. Den laveste forskjellen mellom blendingstallene som angir en merkbar forskjell er 3.

For å kontrollere om middelblendingstallet i standardens tabellverk oppfylles for en spesifikk belysningsinstallasjon, skal blendingstallet beregnes i henhold til den såkalte tabellmetoden (metoden er beskrevet i CIEs publikasjon nr 117-1995). Denne metoden forutsetter imidlertid at armaturene i rommet er symmetrisk plassert og har en symmetrisk lysfordeling på tvers av og langs armaturen.

Siden alle etablerte grenseverdier er basert på UGR-tabellmetoden, kan ikke andre metoder brukes, for eksempel individuelle observatørpunkter i henhold til formelmetoden. For å maksimere bruken av tabellmetoden er det nå lagt til et nytt vedlegg A i standarden, som beskriver anbefalte metoder, når det er avvik fra de spesifikke forholdene. For eksempel uregelmessige armaturplasseringer, flere armaturtyper, rom med forskjellige former.

Armaturfabrikantene skal levere underlag/tabelldata som en del av armaturens fotometriske data for at man på en enkel måte skal kunne kontrollere belysningsanleggets blendingstall.

Ta kontakt, så tar vi en prat om ditt neste prosjekt.

Vi vet at både utfordringer og behov varierer avhengig av hvem du er og i hvilken fase av prosjektet du arbeider. Vår innsikt i prosjekteringsprosessen gjør det enklere for deg å velge riktig.