Blending

Ubehagsblending fra vindu

Det oppstår kraftig ubehagsblending når en person ser ut gjennom et vindu i retning av solen eller når direkte sollys faller mot lyst belegg innenfor det normale synsfeltet. I slike situasjoner kan det også oppstå ubehag i form av økt varmestråling. Derfor er det nødvendig med solskjerming i en eller annen form i de fleste bygninger.

Ubehagsblending fra vindu

Avskjerming oppnås vanligvis gjennom bygningens utforming eller med utvendig solskjerming, lavtransmitterende vindusglass (såkalt solglassvindu) eller med innvendige persienner eller gardiner.

Blending kan også oppstå fra en diffus himmel betraktet gjennom et vindu. Denne blendingen kan normalt reduseres ved å velge lyse vindusvegger eller ved å øke vindusveggens lyshet via separat belysning.

Eksempler på ubehagsblending fra et vindu:

  • Refleksblending.
  • Reflekser i synsobjektet eller dets omgivelser er ofte helt synsnedsettende.

Selv om det ikke forekommer blending fra armaturer eller annen lysende flate, kan det oppstå blending forårsaket av speiling. Blanke og speilende materialer bør derfor unngås i slike situasjoner der blending kan oppstå, spesielt i arbeidslokaler.

Hvis blanke flater likevel må forekomme, er lyse flater å foretrekke fremfor mørke. Et eksempel er bildeskjermflater der reflekser vanligvis oppleves som mer forstyrrende i negative bildeskjermer med mørk bakgrunn og lys tekst enn i positive bildeskjermer med lys bakgrunn og mørk tekst.

Reflekser i speilende materialer eller refleksblending kan som oftest forebygges med følgende tiltak:

  • Egnet armaturplassering.
  • Valg av lavluminante armaturer med effektiv avskjerming.
  • Valg av matte overflatebelegg.
  • Valg av armaturer med store flater.
  • Valg av lyse tak og vegger

Ta kontakt, så tar vi en prat om ditt neste prosjekt.

Vi vet at både utfordringer og behov varierer avhengig av hvem du er og i hvilken fase av prosjektet du arbeider. Vår innsikt i prosjekteringsprosessen gjør det enklere for deg å velge riktig.