Sylindrisk belysning

Krav til belysningsstyrke

God visuell kommunikasjon og gjenkjenning krever tilstrekkelig lysstyrke på objektet, og først og fremst på folks ansikter. Derfor må flaten og ”rommet” hvor mennesker beveger seg eller arbeider, være tilstrekkelig belyst. Dette ønsket kan oppfylles ved at tilstrekkelige nivåer for den sylindriske gjennomsnittlig belysningsstyrken oppnås.

Krav til belysningsstyrke

For flater der kravet til visuell kommunikasjon er ekstra viktig, for eksempel på kontorer og i undervisningslokaler, er kravet til den bibeholdte sylindriske middelbelysningsstyrken normalt 150 lx med en jevnhet min/med ≥ 0,1. Dersom hele rommet, unntatt veggsonen, er definert som arbeidsområdet, skal den sylindriske belysningsstyrken beregnes for samme overflateareal. Dersom arbeidsområdet, det umiddelbare og ytre miljøet er definert separat, skal kravet om sylindrisk belysning oppfylles for området som tilsvarer størrelsen på arbeidsområdet og dets umiddelbare omgivelser, for eksempel innenfor et kontor.

For innendørs aktivitetsflater skal den sylindriske gjennomsnittlige belysningsstyrken oppfylle de kravene som angis spesifikt for hver arbeidsoppgave, normalt minst 50- 150 lx og jevnheten min/mid ≥ 0,1 beregnet 1,2 m over gulv for sittende arbeid.

Ta kontakt, så tar vi en prat om ditt neste prosjekt.

Vi vet at både utfordringer og behov varierer avhengig av hvem du er og i hvilken fase av prosjektet du arbeider. Vår innsikt i prosjekteringsprosessen gjør det enklere for deg å velge riktig.