Beregningsflater

Belysning av de ytre omgivelsene

Definerte krav til belysningsstyrke i de ytre omgivelsene, dvs. området utenfor de umiddelbare omgivelsene gjøres rede for i Lyskultur.

Belysning av de ytre omgivelsene

Dette området kan sies å begrenses av de umiddelbare omgivelsene og en sone på maksimalt 0,5 m fra rommets vegger, eller til et område rundt de umiddelbare omgivelsene med en bredde på minst 3 m. Belysningsstyrken innenfor de ytre omgivelsene skal være minst en tredjedel av belysningsstyrken innenfor de umiddelbare omgivelsene. Ytre omgivelser skal alltid beregnes på gulvnivå. Ved mindre rom kan en sone på 15 % av den korteste dimensjonen på rommet utelukkes.

Variasjonen i belysningsstyrken, dvs. forskjellen mellom den laveste belysningsstyrken og middelbelysningsstyrken innenfor de ytre omgivelsene skal være så liten som mulig. Jevnheten, dvs. forholdet mellom Emin/Emed skal ikke underskride 0,1.

Hvis for eksempel kravet til belysningsstyrken i arbeidsområde er 500 lx i et arbeidslokale og 300 lx for de umiddelbare omgivelsene skal således belysningsstyrken i de ytre omgivelsene ikke underskride 100 lx. Den laveste belysningsstyrken skal beregnes innenfor en sone utenfor de umiddelbare omgivelsene til maksimalt 0,5 m fra rommets vegger, (alternativt 15 % av rommets korteste dimensjon ved mindre rom), eller til et område rundt de umiddelbare omgivelsene med en bredde på minst 3 m.

Belysningen rundt arbeidsområdet skal bidra til en god arbeidsluminans i henhold til det som er beskrevet under avsnittet Luminansfordeling og luminansbegrensning.

I et arbeidslokale med lyse vegger bør derfor som regel forholdet mellom belysningsstyrken på arbeidsområdet og gjennomsnittlig belysningsstyrke på rommets vegger innenfor normale synsretninger ikke overstige 3:1.

Ta kontakt, så tar vi en prat om ditt neste prosjekt.

Vi vet at både utfordringer og behov varierer avhengig av hvem du er og i hvilken fase av prosjektet du arbeider. Vår innsikt i prosjekteringsprosessen gjør det enklere for deg å velge riktig.