Sylindrisk belysning

Modellering

Modellering er balansen mellom diffust og rettet lys og er en egenskap hos lyset for å få et belyst objekt til å se naturlig ut slik at det ikke blir for slett, for hardt eller for skarpt belyst. Det generelle utseendet til et interiør forsterkes når strukturen, menneskene og objekter i rommet belyses slik at form og overflate vises klart og behagelig.

Modellering

Dette skjer når lyset hovedsakelig kommer fra en retning, skyggene som er nødvendige for god modellering, formes da uten forvirring.

Belysningen bør normalt ikke være for rettet ettersom den da kan gi opphav til for skarpe og harde skygger. Den bør heller ikke være for diffus ettersom objektene og rommet da oppleves altfor kjedelige og sterile, og det blir vanskelig å oppfatte rom og detaljer.

For å oppnå et bra resultat for modellering bør forholdet mellom sylindrisk og horisontal belysningsstyrke på referanseplanet kontrolleres. Ved jevn armaturplassering er en verdi mellom 0,3-0,6 en indikasjon på god modellering.

Verdiene for de sylindriske og horisontale belysningsstyrkene skal beregnes og kontrolleres fra samme målepunkter.

Ta kontakt, så tar vi en prat om ditt neste prosjekt.

Vi vet at både utfordringer og behov varierer avhengig av hvem du er og i hvilken fase av prosjektet du arbeider. Vår innsikt i prosjekteringsprosessen gjør det enklere for deg å velge riktig.