Beregningsflater

Antall beregningspunkter

Et rutenett med beregningspunkter må opprettes for å beregne og kunne kontrollere middelbelysningsstyrken og belysningsstyrkens jevnhet i arbeidsområdet, de umiddelbare og de ytre omgivelsene.

Antall beregningspunkter

Det laveste antall beregningspunkter som skal brukes, skal beregnes i henhold til formelen som er angitt nedenfor.

Merk at beregningspunktenes avstand og plassering ikke skal sammenfalle med avstanden mellom armaturene i rommet. Rutenett som likner formen på en rute eller et kvadrat er å foretrekke, og forholdet mellom avstand i lengde og bredde for rutenettet bør holdes innenfor 0,5 og 2.

Følgende formel brukes for å finne maksimal avstand mellom beregningspunktene i rutenettet:

  • P = 0,2×5 log d
  • Der p < 10
  • d – er den lengste strekningen for flaten
  • p – er den maksimale avstanden mellom beregningspunktene

Et område på maksimalt 0,5 meter fra respektive yttervegg kan unntas fra beregningen, unntatt når et arbeidsområde forekommer innenfor denne sonen. På tilsvarende måte beregnes også størrelse på rutenett for vegger og tak. Her skal også et område på 0,5 m trekkes fra respektive ytterkant.

Under følger en liste med eksempler på maksimale avstander mellom beregningspunkter i henhold til ovennevnte formel basert på størrelsen og lengden på arbeidsområdet.

Lengde på overflaten Maksimal avstand mellom beregningspunkter
0,40 m 0,15 m eller minst 3 punkter
0,60 m 0,20 m eller minst 3 punkter
1,00 m 0,20 m eller minst 5 punkter  
2,00 m 0,30 m eller minst 6 punkter
5,00 m 0,60 m eller minst 8 punkter
10,00 m 1,00 m eller minst 10 punkter
25,00 m 2,00 m eller minst 12 punkter
50,00 m 3,00 m eller minst 17 punkter
100,00 m 5,00 m eller minst 20 punkter


Eksempler på antall beregningspunkter for kontroll av belysningsstyrker og jevnhet i klasserom og på kontorarbeidsplasser

Arbeidsområde i et standardklasserom uten arbeidsplasser ved vegger.

Tillegg med separat arbeidsområde innenfor veggsonen. Arbeidsområde og umiddelbare omgivelser kontrolleres.

Definert arbeidsområde på 0,6 m i et cellekontor med umiddelbare omgivelser som et bånd rundt arbeidsområdet med en bredde på minst 0,5 m. I tillegg kommer ytre omgivelser som et bånd rundt de umiddelbare omgivelsene på minst 3 m, men der de ytre omgivelsene tangerer vegg, begrenses området for de ytre omgivelsene av en sone på 15 % av rommets korteste dimensjon, dog maksimalt 0,5 m fra rommets vegger. Kravet til den sylindriske belysningen beregnes her for området som tilsvarer størrelsen på arbeidsområdet og umiddelbare omgivelser.

Ta kontakt, så tar vi en prat om ditt neste prosjekt.

Vi vet at både utfordringer og behov varierer avhengig av hvem du er og i hvilken fase av prosjektet du arbeider. Vår innsikt i prosjekteringsprosessen gjør det enklere for deg å velge riktig.