Luminansforhold

Tak ved indirekte belysning

Ved indirekte belysning bør ikke middelluminansen i tak overskride 500 cd/m2. Innenfor begrensede områder av taket aksepteres en maksimal luminans på 1500 cd/m2. For at belysningen i taket ikke skal oppleves som forstyrrende og ujevn, bør ikke gradienten eller luminansovergangen være skarp. Luminansjevnheten (Lmin/Lmed) bør ikke underskride 1:10.

Tak ved indirekte belysning

Ved bakgrunnsbelysning på vegger bør den maksimale luminansen begrenses til 1000 cd/m2.

Studier viser imidlertid at ved en horisontal belysningsstyrke i arbeidssområdet på 500 lx oppleves en belysningsstyrke i tak på mellom 250–500 lx som behagelig. Dermed bør forholdet mellom tak og arbeidsområde være 1: 1 eller 1: 2. Samtidig viser studier at en lysfordeling fra armaturen på 50-50 ofte foretrekkes. Således blir det en armatur med 50 % direktelys og 50 % indirektelys.

Ta kontakt, så tar vi en prat om ditt neste prosjekt.

Vi vet at både utfordringer og behov varierer avhengig av hvem du er og i hvilken fase av prosjektet du arbeider. Vår innsikt i prosjekteringsprosessen gjør det enklere for deg å velge riktig.