Öppna kontorslandskap

Arbeta enskilt och i grupp

Det öppna kontorslandskapet ställer krav på flexibla arbetsplatser, där många ska må bra och kunna arbeta tillsammans. Meningen är att alla ska kunna trivas och komma till sin rätt oavsett arbetsuppgift, ålder eller placering i rummet.

Hur det öppna kontorslandskapet ser ut varierar mycket, beroende på vilken verksamhet som äger rum där. Ofta finns det rader eller sektioner med arbetsplatser, som kan vara antingen personliga eller helt fria att använda av alla vid behov. I landskapet kan också andra enheter finnas, kanske mindre sittgrupper, ståbord eller hubbar. De olika zonerna i rummet uppfyller olika behov, till exempel för mindre möten, informella pauser eller koncentrerat arbete.

Dynamik i landskapet 

I det öppna landskapet finns olika möjligheter när det gäller belysningslösningen, och det är personalens och verksamhetens behov som måste styra. Men oavsett val av armaturer, ska ljusnivån på arbetsytan vara minst 500 lux. Belysningen utanför arbetsområdet skall sedan anpassas till de förutsättningar som gäller inom arbetsområdet. 

Vi rekommenderar en pendlad belysningslösning över de ytor som används som arbetsplatser. De pendlade armaturerna med ett direkt/indirekt ljus ger en bländfri och behaglig arbetsmiljö för den enskilde, och ökar möjligheten för koncentration och fokus. De ger också möjlighet till personlig anpassning och styrning av den egna armaturen.  

1. Pendlad lösning med direkt/indirekt ljus som skapar ett välkomponerat omfältsljus.

Vi kan också erbjuda lösningar som efterliknar utomhusljusets naturliga dynamik. Genom att kombinera en spotlight och pendel ger belysningslösningen mer variation åt en annars ganska statisk miljö. De olika ljustemperaturerna ger tillsammans skiftningar som efterliknar himlen, och bidrar till ett ökat upplevt välbefinnande på arbetsplatsen. Texturer, skuggor och kontraster framträder tydligare och skapar en tydligare rumsbild. 

2. Lösning med kombinerad spotlight och pendel där texturer, skuggor och kontraster framträder tydligt.

Omfältsljus förstärker dagsljuskänslan 

I ett öppet kontorslandskap är det inte säkert att alla kan sitta vid ett fönster. För att ge kroppen en känsla av dagsljus och rumsskapande, rekommenderar vi därför ett välkomponerat omfältsljus. Studier visar att det ökar välbefinnandet för den som vistas i rummet. Detta kan man uppnå med bland annat spotlights eller wallwasher med 250–300 lux utmed väggarna. Armaturer med direkt/indirekt ljus ger också ett väl belyst tak som bidrar till rätt förhållande mellan armatur och tak. Omfältsljuset bidrar till att stimulera vakenhet och välbefinnande och är ett sätt att förstärka rumsligheten i det öppna kontorslandskapet. 

Justera efter din smak 

Med de pendlade armaturerna är det lätt att justera belysningen vid varje enskild plats, med hjälp av styrning av armaturerna. Fagerhults kontorslösningar går alla att få med inbyggda sensorer från Organic Response, som då lätt går att justera med till exempel en app.  


 


Ljusstyrningsförslag

Organic Response är ett trådlöst Plug and Play-system som utvecklats för arbetsplatser och är en hållbar lösning för energieffektiva lokaler.