Visuell komfort

Sedan 1945 har vi på Fagerhult arbetet med att utveckla armaturer som ska göra skillnad för människor. Den allra första produkten som togs fram av vår grundare Bertil Svensson hade som syfte att förbättra tillvaron för hans mamma när hon sent om kvällarna satt och handarbetade. Vi arbetar faktiskt än i dag efter samma principer; ljus för människor.

Ljus för människor

Alla utomhusmiljöer bör planeras med fokus på människan och med hänsyn till hur vi reagerar och fungerar. Vi vill att armaturen ska upplevas behaglig i sitt sammanhang, samtidigt som sammanhanget ska vara behagligt. Med god visuell komfort och ljus på rätt plats kan platsen upplevas tryggare för den som vistas där.

Bländning är det obehag som uppstår när vi utsätts för en högre ljusnivå än vad ögat har anpassat sig till. Äldre människor är mer känsliga för bländning och därför är det viktigt att ta den visuella komforten på allvar.

Specialutvecklade linser

Vid utvecklingen av våra egna AGC-linser (Advanced Glare Control) låg utmaningen i att få fram en optik med perfekt ljusfördelning som passar de allra flesta väggeometrier och samtidigt minimera bländningen för att öka den visuella komforten. På Fagerhult har vi därför stolparmaturer med extra stora linser som sitter tätt ihop – en utformning som gör att bländningen blir minimal.

Ljusklustret lyser även upp armaturen något så att den syns på håll och även de vertikala ytorna får en väl avvägd ljushet som skapar en rumsuppfattning och ger en ökad trygghetskänsla. Det gör även att ögat kan anpassa sig på ett komfortabelt sätt på vägen fram mot armaturen och bländningsrisken minskar. 

På stolparmaturen Vialume har vi dessutom lyft upp den lysande ytan något i armaturen så att man inte kan bländas på avstånd. Något som kan vara ett problem när man jobbar med mindre linser som sitter direkt i underkant av armaturen.

fagerhult_vialume_vcomfort2.jpg

Några röster om visuell komfort

"Visuell komfort betyder att alla våra tre kärnvärden är uppfyllda. Att det tas hänsyn till det visuella, det emotionella och det biologiska och att vi alltid tänker på slutanvändaren."

Henrik Clausen, Director, Fagerhult Lighting Academy

"Som ljusdesigner skulle jag beskriva en miljö som visuellt bekväm när belysningssituationen optimerar den visuella kapaciteten. Detta görs genom att främst minimera eller helst eliminera bländning från ljuskällorna."

Harita S. Undurty, arkitekt och ljusdesigner