main-sakerhet-ljus.jpg

Ljus räddar liv

För säkerhet på våra gator och vägar är det viktigt med bra vägbelysning. Bra ljus ger trafikanter och fotgängare förutsättningar att kunna se kontraster, färger, former och perifera rörelser bättre – att upptäcka faror och bedöma risker i tid.

Det vita ljuset uppfattas av ögat som mer naturligt ljus och återger både färger och former i vår omgivning mycket bättre än det gammaldags orangegula ljuset. Med en bättre färgåtergivning är det lättare att urskilja saker i mörkret. 

Våra ögon

Inuti våra ögon sitter olika typer av ljuskänsliga receptorer. Två av dem kallas för tappar och stavar. Tapparna sitter i gula fläcken och har ansvaret för vårt färg- och detaljseende och behöver ljus för att fungera bra.

Det är därför vi har svårt för att urskilja konturer och färger sämre i mörker. Stavarna är mycket ljuskänsliga och har istället ansvar för vårt mörkerseende och det vi kan se i periferin.

När vi blir äldre försämras ofta både vår reaktionsförmåga och vår syn. En 40-åring behöver till exempel 4 gånger så mycket ljus för att kunna se lika bra som en 20-åring. En 60-åring behöver 8 gånger så mycket ljus. Äldre trafikanter är även mer känsliga för bländning och kan ha ett försämrat färgseende på grund av att ögats lins blir gulare med åldern. Med en åldrande befolkning blir det ännu viktigare att ha bra belysta vägar ­med ett vitare ljus för att förhindra olyckor. 

Det är viktigt att man planerar vägbelysning så att man får så bra luminans på vägbana som möjligt och samtidigt tänka på luminansjämnheten vid våta vägbanor. 

Våta vägbanor

När det är mörkt och blött ute ser vi som sämst och behöver gatubelysningen som mest. Ljusets jämnhet är en av de viktigaste kvalitetsaspekterna för en säker tillvaro. För M-klass påverkas jämnheten av reflektionen från vägbanan, vilket ökar vid våt väglag.

Utgångspunkten för våra ljusberäkningar är därför att välja en optik som är anpassad för våta vägbanor. En optik som ger bäst jämnhet när förhållandena är som sämst.

En jämnt belyst väg underlättar uppsikten av vad som händer på och vid sidan av vägen. Likaså är mängden omfältsljus betydande för att se vad som händer utanför vägbanan. Har vi för lite omfältsljus påverkar det jämnheten vid t.ex. kurvor.

Belysningslösningar bör även samspela med ljuset runt omkring. Att se till helheten och inte enbart på den sträcka som ska belysas är därför viktigt. Hur vi ljussätter uterummet påverkas av konfliktpunkter som korsningar, rondeller och övergångsställen. Vi behöver rätt belysning på rätt plats – när den behövs. 


Läs mer om VGU – vägars och gators utformning