fagerhult_aluminium.jpg

Varför aluminium?

Omkring 8 procent av jordskorpan består av aluminium i form av olika mineraler.

Aluminium är därmed en av de få metaller där tillgången på råmaterial är i stort sett obegränsad. Aluminium är idag, näst efter järn, den i särklass mest använda metallen. Det beror på att aluminium har en unik kombination av attraktiva egenskaper:

- Låg vikt
- Hög hållfasthet
- Formbarhet
- Enkel bearbetning
- Korrosionshärdighet
- Lätt att fräsa, borra, kapa, stansa, bocka, svetsa, limma och tejpa.

Aluminium kan återanvändas till samma ändamål om och om igen. Till skillnad från många andra material förlorar aluminium inte sina unika egenskaper. Vid återvinning behövs dessutom endast 5 procent av den ursprungliga energitillförseln. I princip kan allt aluminium återvinnas och bli till nya produkter i ett oändligt kretslopp – utan kvalitetsförsämringar. Dessutom förloras endast några få procent vid omsmältning och materialegenskaper som låg vikt i kombination med hög hållfasthet och korrosionshärdighet bidrar till låg miljöpåverkan.