Pleiad G4

Kompromisslös installation

Installationen av Pleiad G4 är idiotsäker. Installationen mellan armaturen och driftdonet görs med hjälp av en snabbkoppling, vilket ger en extremt säker installation och eliminerar risker för handhavandefel.

Snabbkopplingen förkortar installationstiden avsevärt. Den genomsnittliga tiden för att installera kabel från armatur till driver är 60 sekunder. Med snabbkopplingen i Pleiad G4 tar momentet en sekund, vilket motsvarar en tids- och kostnadsbesparing på en timma vid montering av 60 Pleiad. Installationstiden i anläggningen kan förkortas ytterligare genom komplettering med Wieland, WAGO eller Ensto snabbkoppling på primärsidan. Installationen i undertak sker liksom tidigare verktygslöst och utan handkraft med hjälp av en innovativ fjäderkonstruktion. Armaturhuset behöver bara placeras i rätt position och installeras sedan automatiskt med hjälp av gravitation.

Pleiad G4 finns med retrofitkit som tillbehör för snabb montering i undertakets befintliga urtag. Den ytmonterade varianten har ett hölje som kan monteras i två lägen. Det nedre läget medger installation av ytmonterad kabel från valfri riktning.