principles of the working areas copy.jpg

Prinsipper for fastsettelse av arbeidsområdet og omgivende beregningsflater

Belysning av arbeidsområdet

Arbeidsområdet defineres ifølge NS-EN 12464-1 som den del av arbeidsplassen der arbeidsoppgaven utføres. For steder der størrelsen og/eller plasseringen av arbeidsområdet er ukjent, skal området der arbeidsoppgaven kan tenkes utført betraktes som arbeidsområde. Arbeidsområdet utgjøres vanligvis ikke av hele arbeidsplassen/arbeidsbordet. Ved en kontorarbeidsplass, for eksempel, utgjøres arbeidsområdet normalt av en mindre flate der eventuelt skrive- og lesearbeid utføres. For arbeid med bildeskjerm og tastatur kreves det normalt en lavere belysningsstyrke enn ved annet lese- og skrivearbeid. Belysningsstyrken ved billedskjermarbeid bør kunne tilpasses omgivelseslysets.

På et kontor der det pågår tegnearbeid, kan arbeidsflaten utgjøres av hele arbeidsbordet. Innen industrien kan arbeidsområdets størrelse variere enda mer, fra arbeidsplasser med arbeid med mikroelektronikk til en produksjonslinje for sammensetting av biler.

Når den eksakte størrelsen til arbeidsområdet er ukjent, kan denne normalt for en kontorarbeidsplass antas å oppta en flate av størrelsen 0,6 m⊗0,6 m. Arbeidsområdet forutsettes i dette tilfeller å være plassert rett foran personens normale posisjon og i forkant av arbeidsbordet. Belysningsstyrkens variasjon, dvs. forholdet mellom den laveste belysningsstyrken i forhold til middelbelysningsstyrken på arbeidsområdet skal være så liten som mulig og ikke understige 0,6.

I tabellene i kommende revidering av NS-EN 12464-1:2011 oppgis kravet til jevnhet separat for hver arbeidsoppgave eller aktivitet.

Belysning av de umiddelbare omgivelsene

fagerhult_kontorsstandard_7

Belysningen av de umiddelbare omgivelsene skal relateres til belysningsnivået på arbeidsområdet og skal dessuten skape forutsetninger for en velbalansert luminansfordeling innenfor det normale synsfeltet. Altfor store forandringer av belysningsnivået rundt arbeidsområdet kan forårsake visuell stress og ubehag.

De umiddelbare omgivelsene defineres som et bånd rundt arbeidsområdet med en bredde på minst 0,5 m. Størrelsen på de umiddelbare omgivelsene skal bestemmes av planleggeren og kan ved visse typer arbeidsplasser måtte utvides til en større bredde enn 0,5 m. Størrelsen på de umiddelbare omgivelsene kan økes:

  • Når arbeidsområdets størrelse er liten.
  • Hvis det forekommer en høy belysningsstyrke innen arbeidsområdet.
  • Ved bevegelig arbeid.

Belysningsstyrken i de umiddelbare omgivelsene kan være lavere enn innen arbeidsområdet, men bør som middelverdi ikke understige de verdier som angis i tabellen under. Belysningsstyrkens variasjon, dvs. forholdet mellom den laveste belysningsstyrken i forhold til middelbelysningsstyrken i de umiddelbare omgivelsene skal være så liten som mulig og ikke understige 0,4.

fagerhult_arbetsyta_exempel_SE

1. Arbeidsområdet (la⊗ba ) – størrelse og plassering fastsettes av lysplanleggeren.

2. Umiddelbare omfelt (lo ⊗ bo ) – størrelsen fastsettes av lysplanleggeren. (la+≥2⊗0,5 m) ⊗ (ba+2⊗≥2⊗0,5 m).

3. Ytre omfelt – 0,5 m fra rommets vegger eller en grense på min. 3 m rundt det umiddelbare omfeltet.

fagerhult_kontorsstandard_3

Belysning av de ytre omgivelsene

Noen definerte krav til belysningsstyrke i de ytre omgivelsene, dvs. området utenfor de umiddelbare omgivelsene oppgis i standarden och i Ljus & Rum. Dette området kan sies å begrenses av de umiddelbare omgivelsene og en sone 0,5 m fra rommets vegger, eller til en grense rundt det umiddelbare omfeltet med en bredde på min. 3 m. Unntak bør gjøres for rom på mindre enn 5 m² samt for rom der det ene strekket er under 2 m. I disse tilfellene bør det bare brukes en sone på 0,1 m fra veggene i rommet. Belysningsstyrken innenfor det ytre omfeltet skal være minst 1/3 av belysningsstyrken innenfor det umiddelbare omfeltet.

Belysningsstyrkens variasjon, dvs. forskjellen mellom den laveste belysningsstyrken og middelbelysningsstyrken innenfor det ytre omfeltet skal være så liten som mulig. Jevnheten dvs. forholdet mellom Emin/Emid skal ikke være under 0,1. Hvis eksempelvis kravet til belysningsstyrken på arbeidsområdet er 500 lx i et arbeidslokale og 300 lx for det umiddelbare omfeltet skal belysningsstyrken i det ytre omfeltet ikke være under 100 lx. Den laveste belysningsstyrken skal beregnes innenfor en sone utenfor det umiddelbare omfeltet til 0,5 m fra rommets vegger eller til en grense rundt det umiddelbare omfeltet med en bredde av minst 3 m. Belysningen rundt arbeidsområdet skal bidra til en god arbeidsluminans i henhold til det som er beskrevet under avsnittet Luminansfordeling og luminansbegrensning. I et arbeidslokale med lyse vegger bør derfor som regel forholdet mellom belysningsstyrken på arbeidsområdet og middelbelysningsstyrken på rommets vegger innenfor normale synsretninger ikke overstige 3:1. I for eksempel kontor og klasserom bør forholdet helst være ca. 2:1.

Relasjoner mellom ulike belysningsstyrker og jevnhetskrav

Belysningsstyrke innen arbeidsområdetBelysningsstyrke innen det umiddelbare omfeltetBelysningsstyrke innenfor det ytre omfeltet i forhold til det umiddelbare omfeltet
≥ 750 500 1/3
500 300 1/3
300 200 1/3
200 150 1/3
150 Earbeidsområde 1/3
100 Earbeidsområde 1/3
≤ 50 Earbeidsområde 1/3
Jevnhet innenfor arbeidsområdet avhengig av synsoppgave og aktivitet. Jevnhet innenfor det ytre omfeltet min/mid minst 0,1.