Cylindricalilluminance.jpg

Krav til sylindrisk belysningsstyrke

God visuell kommunikasjon og gjenkjenning krever tilstrekkelig lysstyrke på objektet, og først og fremst på folks ansikter. Derfor må flaten og ”rommet” hvor mennesker beveger seg eller arbeider, være tilstrekkelig belyst. Dette ønsket kan oppfylles ved at tilstrekkelige nivåer for den sylindriske middelbelysningsstyrken oppnås.

For innendørs aktivitetsflater skal den sylindriske middelbelysningsstyrken være minst 50 lx, og jevnheten min/med ≥ 0,1 beregnet 1,2 m over gulv, for sittende arbeid og 1,6 m over gulv for stående arbeid.

For flater der kravet til visuell kommunikasjon er ekstra viktig, for eksempel på kontorer og i undervisningslokaler, bør ikke den bibeholdte sylindriske middelbelysningsstyrken være lavere enn 150 lx med en jevnhet min/med ≥ 0,1.