Glare2.jpg

Blending

Blending oppstår når en del av interiøret er merkbart lysere enn rommets lyshet generelt. Øynene utsettes i en slik situasjon for et sterkere lys enn de normalt er tilpasset. De vanligste årsakene til blending er armaturer og vinduer som oppleves direkte, eller via reflekser, innenfor det normale synsfeltet.

Eldre mennesker irriteres vanligvis mer av blending enn yngre. Det skyldes fremfor alt den økende uklarheten i linsen som kommer med årene, men også en redusert adaptasjonsevne. Også lysets spektrale fordeling og fargetemperatur kan påvirke graden av blending.

Blending kan inndeles i to ulike typer blending; synsnedsettende blending og ubehagsblending.

Synsnedsettende blending og ubehagsblending kan forekomme samtidig eller uavhengig av hverandre.

Synsnedsettende blending

Synsnedsettende blending oppstår vanligvis når et objekt i nærheten av den normale synsretningen har en vesentlig høyere lyshet eller luminans enn den som vanligvis forekommer innenfor synsfeltet. Hvis et øye utsettes for forstyrrende sterkt lys, kan øyets adaptasjon påvirkes negativt og forårsake en svekking av synbarheten, såkalt kontrastreduksjon.

Denne kontrastsvekkelsen kan være tilstrekkelig for å gjøre vesentlige detaljer usynlige og dermed redusere prestasjonsevnen til å utføre synsoppgaven. Hvis den blendende lyskilden er direkte i synslinjen, kan dette forårsake merkbare etterbilder. Den vanligste kilden til synsnedsettende blending innendørs er solen og himmelen sett fra et vindu eller dårlig avskjermede lyskilder sett direkte eller via refleksjon.

Synsnedsettende blending skal derfor forebygges ved å bruke godt avskjermede armaturer til lyskildene (se tabell).

Laveste avskjermingsvinkel for lyskilders luminans

Lyskildens luminans [kcd/m²]Minste avskjermings vinkel
20 til < 50 15°
50 til < 500 20°
≥ 500 30°

Verdier angitt i tabellen omfatter ikke armaturer med utelukkende indirekte lys eller armaturer som er montert under normal øyenhøyde.