calculation points.jpg

Antall beregningspunkter

Et rutenett med beregningspunkter må opprettes for å beregne og kunne kontrollere middelbelysningsstyrken og belysningsstyrkens jevnhet i arbeidsområdet, de umiddelbare og de ytre omgivelsene.

Det laveste antall beregningspunkter som skal brukes, skal beregnes i henhold til formelen som er angitt nedenfor. Merk at beregningspunktenes avstand og plassering ikke skal sammenfalle med avstanden mellom armaturene i rommet. Rutenett som likner formen på en rute eller et kvadrat er å foretrekke, og forholdet mellom avstand i lengde og bredde for rutenettet bør holdes innenfor 0,5 og 2.

Følgende formel brukes for å finne maksimal avstand mellom beregningspunktene i rutenettet:

  • P = 0,2⊗5 log d
  • Der p < 10
  • d – er det lengste strekket for flaten
  • p – er den maksimale avstanden mellom beregningspunktene

Et område på 0,5 m fra respektive yttervegg kan unntas fra beregningen, unntatt når et arbeidsområde forekommer innenfor denne sonen. På tilsvarende måte beregnes også størrelse på rutenett for vegger og tak. Her skal også et område på 0,5 m trekkes fra respektive ytterkant.

Under følger en liste med eksempler på makaimale avstander mellom beregningspunkter i henhold til ovennevnte formel basert på størrelsen og lengden på arbeidsområdet.

Unntak bør gjøres for rom på mindre enn 5 m² samt for rom der det ene strekket er under 2 m. I disse tilfellene bør det bare brukes en sone på 0,1 m fra veggene i rommet.

Lengde på overflatenMaksimal avstand mellom beregningspunkter
0,40 m 0,15 m eller minst 3 punkter
0,60 m 0,20 m eller minst 3 punkter
1,00 m 0,20 m eller minst 5 punkter
2,00 m 0,30 m eller minst 6 punkter
5,00 m 0,60 m eller minst 8 punkter
10,00 m 1,00 m eller minst 10 punkter
25,00 m 2,00 m eller minst 12 punkter
50,00 m 3,00 m eller minst 17 punkter
100,00 m 5,00 m eller minst 20 punkter

 

Eksempel på antall beregningspunkter for kontroll av belysningsstyrker og jevnhet i klasserom og kontorarbeidsplasser

fagerhult_floderschema_1

Arbeidsområde innenfor et standard klasserom uten arbeidsplasser ved vegger.

 

fagerhult_floderschema_2
Tillegg med separat arbeidsområdet innenfor veggsonen. Arbeidsområde og umiddelbart omfelt kontrolleres.
 
 
fagerhult_flodesschema_3

Definert arbeidsområde på 0,6 m innenfor et cellekontor med umiddelbart omfelt som en grense rundt arbeidsområdet med en bredde på minst 0,5 m. Og et ytre omfelt som en grense rundt det umiddelbare omfeltet.