EN12464.jpg

Planlegging av belysning ved innendørs abeidsplasser

Fra og med mai 2003 fikk Norge og CEN-landene i Europa en felles standard for planlegging av belysning for arbeidsplasser innendørs.

Standarden EN 12464-1: 2011 – Lighting of work places – Part 1: er utarbeidet av den tekniske komiteen CEN/TC 169 ”Light and Lighting”. Standarden er obligatorisk og gjelder fra december 2011 som norsk standard NS-EN 12464-1.

EN 12464-1 gjelder i dag følgende land: Belgia, Bulgaria, Kypros, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, FYR Makedonia, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakien, Sveits, Spania, Slovenia, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Standarden for innendørsarbeidsplasser ble innført i 2003 og revidert i 2011.