EN 12464-1

Luminansforhold

Lyshetens fordeling rundt arbeidsplassen og i rommet har stor betydning for synet og romopplevelsen. Her er noen anbefalinger om egnede lysforhold for å skape en god balanse.