Att utforma hälsosamma och effektiva kontorsmiljöer

Ett gemensamt webinar från Kinnarps, Swegon och Fagerhult där vi delar tips om hur vi gör vi kontoret till en attraktiv, hållbar och värdeskapande plats där medarbetare mår bra, trivs och presterar optimalt.

  • Webinar
  • 31 maj
  • 10:00 (CET)

Hur gör vi kontoret till en attraktiv, hållbar och värdeskapande plats där medarbetare mår bra, trivs och presterar optimalt?

Förändrade arbetsmönster och nya sätt att arbeta i en hybrid värld ställer nya krav på arbetsplatsen. Hur gör vi kontoret till en attraktiv, hållbar och värdeskapande plats där medarbetare mår bra, trivs och presterar optimalt? Ett bredare perspektiv på ergonomi, där inredning, ljus och luft samverkar i en starkare helhet, blir ännu viktigare vid utformningen av framtidens hållbara kontor. Med personal som ges förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt och en arbetsmiljö som kan utvecklas med skiftande behov läggs grunden för bättre prestationer, lägre sjukfrånvaro och framgång med att behålla och rekrytera kompetens. Webinaret riktar sig till dig som står inför planering av nya eller befintliga kontorsmiljöer. Här träffar du experter från Kinnarps, Fagerhult och Swegon som diskuterar det perfekta kontoret utifrån perspektiven människa, miljö och ekonomi. Du får handfasta tips och råd om vägen framåt.

Ur programmet:

Kinnarps
• Så bygger du in hälsosam rörelse på kontoret
• Minimera distraktioner och öka fokus
• Flexibilitet nyckeln till en framtidssäkrad arbetsmiljö

Fagerhult
• Ljusets påverkan på vårt mående.
• Bra belysning ur ett miljöperspektiv.
• Smart ljusstyrning som optimerar kontorsytorna.

Swegon
• Hur inneklimatet påverkar vår hälsa och effektivitet
• Bygg flexibelt med smarta inneklimatsystem
• Förvalta och anpassa ditt inneklimat med smarta tjänster

Dina värdar

Cecilia Niva

Product and application manager at Fagerhult

Johanna Walden

Brand Manager at Kinnarps

Åsa Norén-Lundh

Indoor Environment Competence Centre Manager at Swegon

Inspelat evenemang

Innehåll relaterat till detta evenemang