Sverige VD har ordet

Frida Almqvist om Fagerhult

Om jag skulle beskriva min arbetsplats för någon annan så skulle jag säga att det är ett varmt familjärt bolag som rymmer enorm kompetens. Att man hittar oss mitt i den svenska skogen tror jag är en del av själen och hjärtat i våra värderingar. Jag är stolt när jag tänker på mitt jobb, en stolthet som jag gärna vill dela med andra.

Personligen brinner jag för att få vara med och utveckla och påverka - både i bolaget, men också branschen i stort. Att få göra den resan tillsammans med våra medarbetare, är det som jag tycker är absolut roligast. Vi har möjligheten att få vara med och skapa en bättre och mer hållbar vardag, både för människorna som vistas i våra miljöer, men också i samhället.

Idag kan vi inte blicka framåt utan att först ta avstamp i nutiden och alla de utmaningar och motgångar som den här ovanliga tiden inneburit för oss. Men det finns ett par områden som jag verkligen vill att vi som bolag ska göra skillnad inom. Vi står inför ett teknik- och kompetensskifte, i och med våra mer uppkopplade sätt att bygga, bo och leva. Det kombinerat med ett mer långsiktigt och hållbart resurstänk innebär att vi behöver omprioritera, göra smartare materialval och minska vår energianvändning. Vår bransch är idag den absolut största faktorn till C02-utsläppen i världen, och det vill jag vara med och förändra. 

Mina visioner för vårt företag framgent är framförallt två saker. Dels att vi är det företag som driver den hållbara utvecklingen inom vår bransch med ny kompetens, teknik, innovationer och allt som det medför. Och dels att vi ska vara Sveriges bästa arbetsgivare, med ett fortsatt högt fokus på medarbetare, engagemang och gemenskap. Jag tror på att det är människorna som skapar förändringen – och det är en resa som vi ska göra tillsammans.

 

Frida Almqvist, VD, Fagerhults Belysning Sverige
Mars 2022