Human Centric Lighting

Vad är Human Centric Lighting?

Human Centric Lighting (HCL) eller personorienterad belysning, är ett holistiskt sätt att se på hur ljuset påverkar människan. Kortfattat försöker man återskapa den naturliga dygnsytmen som dagsljuset ger oss, med artificiellt ljus. Människans dygnsrytm kan förbättras av belysning som är anpassat efter solens gång, dess intensitet och ljusfärg.

Img

Ljusets påverkan på människan

Ljus och mörker påverkar hur vi mår.
Men hur och varför?

Forest

Ljusets förändring över dagen

Dagsljuset förändras hela tiden utan att vi tänker på det. Från det att solens strålar når horisonten med sitt rödaktiga ljus till när den står som högst på himlen och ger ett kallare ljus.

Vår syn på Human Centric Lighting

Vår verksamhet är baserad på att på bästa sätt kunna leverera belysningsprodukter som gör livet och arbetet enklare för människor.

I snart 75 år har Fagerhults Belysning arbetat för att skapa en bättre vardag för människor, med rätt belysning på rätt plats. Låt oss hjälpa dig skapa en bättre inomhusmiljö med människan i centrum.

Img
Kontor

Våra lösningar

Vi skapar behagligt ljus genom att kombinera beprövade belysningsprinciper med ny teknik, exempelvis LED med justerbar färgtemperatur och intensitet.

Vi håller dig i handen hela vägen

Human Centric Lighting kan verka komplicerat men för oss är det rätt enkelt. I snart 75 år har vi arbetat för att skapa en bättre vardag för människor. Låt oss hjälpa dig skapa en bättre inomhusmiljö med människan i centrum. Ta kontakt med något av våra kontor, så skapar vi tillsammans en ljusare framtid för ditt projekt.

Hitta din Fagerhultkontakt
Process