EN 12464-1

Standarden EN 12464-1 i korthet

Sedan 2003 har EU-länderna en gemensam standard för belysningsplanering av arbetsplatser inomhus. I Sverige sammanfattas dessa i ”Ljus & Rum” som ges ut av Belysningsbranschen. I januari 2022 väntas en ny europeisk utgåva träda i kraft. Innehållet i denna har vi sammanfattat nedan.

Likt tidigare omfattar standarden krav på belysningen av arbetsytan, bildskärmar och den omedelbara- samt yttre omgivningen. Baserat på de nya kunskaperna om omfältsljus tillkom också krav på belysning i tak och på väggar samt för cylindrisk belysning i förra utgåvan. Den stora nyheten är att dessa krav på ”Rummets ljushet” nu införts i tabellverket, och är mer differentierade. De tar bättre hänsyn till användarens behov är i flera fall förhöjda och bättre anpassade i förhållande till kraven på belysningsstyrka för respektive arbetsuppgift och typ av lokal. Lägsta kraven gäller vid normala synförhållanden, men ett högre Modifierat krav finns nu också angivet, då andra förutsättningar förekommer.

Övriga rekommendationer och krav kan anges i tabellverket under ”Anmärkningar”, exempelvis att belysningen bör vara reglerbar i klassrum, kontor och aulor. Vi på Fagerhult tycker att nivåerna i standarden är ett bra steg på vägen. Men vill du dra fördel av ljusets positiva effekter fullt ut, så behövs det mer ljus än vad standarden kräver. Förhöjda rekommenderade värden för svenska förhållanden finns även i Belysningsbranschens planeringsguide Ljus & rum.

Belysning av arbetsytan

I tabellverket anges krav på belysningsstyrkor för en mängd förekommande arbetsuppgifter inom allt från kontor, skola och vård till industri. Standarden kräver en belysningsstyrka på 500 lx för en normal kontorsarbetsplats.

Indirekt ljus i tak (omfältsljus)

Standarden anger belysningsstyrkor för varje specifik arbetsuppgift och typ av lokal, normalt mellan 30 lx – 100 lx. För att uppnå de positiva effekter som redovisats i Fagerhults studier förespråkar vi en belysningsstyrka om ca. 300 lx för exempelvis en normal kontorsarbetsplats och klassrum.

Vertikalt ljus på väggar (omfältsljus)

Standarden anger varierande belysningsstyrkor för varje specifik arbetsuppgift och typ av lokal, normalt mellan 50 lx – 150 lx. För att uppnå de positiva effekter som redovisats i Fagerhults studier förespråkar vi en belysningsstyrka om ca. 250– 300 lx för exempelvis en normal kontorsarbetsplats och klassrum.

Cylindrisk belysningsstyrka (i lokaler med krav på god visuell kommunikation)

Den cylindriska belysningsstyrkan påverkar framförallt den visuella kommunikationen och möjligheten att tolka ansikten, händelser och föremål. Standarden anger i normala fall en cylindrisk belysningsstyrka på mellan 50 - 150 lx beroende på typ av arbetsuppgift och lokal.