Kapslingsklasser (IP-klasser)

Ljusarmaturer är försedda med en IP-beteckning. IP-beteckningen består av en tvåsiffrig kod som beskriver graden av skydd mot fasta föremål resp. fukt och vatten.

IP 0X eller IP 1X förekommer ej på normala armaturer. Nedanstående tabell beskriver respektive IP-beteckning. IP-klass anges i klartext på armaturens typskylt. Även symboler enligt nedan kan förekomma i kombination med text. Notera att IP 20-armaturer inte behöver vara märkta.

IP är en förkortning av engelskans Ingress Protection.

Utfšörande enligt fšörsta siffran
Utfšörande enligt andra siffran
  Oskyddat Dropp-
skydd
Stril-
säŠkert
Stril-
täŠtt
Spol-
sŠäkert
Vatten-
täŠtt
Tryck-
vattentätŠt
Oskyddat IP 00 IP 01          
Beröringsskärmat IP 10 IP 11 IP 13        
Beröringsskyddat IP 20 IP 21 IP 23        
Beröringsskyddat IP 40 IP 41 IP 43 IP 44 IP 45    
Dammsäkert       IP 54 IP 55    
Dammtätt         IP 65 IP 67 IP 68