fagerhult_good_colour.jpg

Krav på god färgåtergivning

För den visuella upplevelsen och för att kunna utföra en synuppgift samt bedöma färger på bästa sätt är det av stor vikt att färgerna i miljön på ytor, objekt och mänsklig hud återges på ett naturligt och korrekt sätt.

Detta påverkar också säkerheten samt vårt välbefinnande. Krav på nivåer för färgåtergivning så kallat Ra-index finns angivet för varje typ av arbetsuppgift enligt EN 12464-1 i tabellen för belysningskrav.