EN12464.jpg

Standard EN12464-1 för belysningsplanering

Sedan 2003 har EU-länderna en gemensam standard (EN 12464-1:2011, utgåva 2) för belysningsplanering av arbetsplatser.

Tidigare har standarden bland annat omfattat krav på belysningen av arbetsytan, bildskärmar och den omedelbara omgivningen. Baserat på de nya kunskaperna om omfältsljuset har standarden reviderats och ställer nu också krav på belysning i tak och på väggar, dessutom har krav för den yttre omgivningen tillkommit.

Samtidigt ställs det krav på att belysningen ska vara reglerbar i klassrum och aulor samt uppfylla energikraven i EN 15193:2007. Vi på Fagerhult tycker att nivåerna i standarden är ett bra steg på vägen. Men vill du dra fördel av ljusets positiva effekter fullt ut, så behövs det mer ljus än vad lagen kräver. Förhöjda rekommenderade värden för svenska förhållanden finns även i Belysningsbranschens planeringsguide Ljus & rum.

Belysning av arbetsytan

Standarden kräver en belysningsstyrka på 500 lx för en normal kontorsarbetsplats.

Indirekt ljus i taket (omfältsljus)

Standarden anger en belysningsstyrka på lägst 30 lx som krav och rekommenderar lägst 50 lx. För att uppnå de positiva effekter som redovisats i Fagerhults studier förespråkar vi en belysningsstyrka om ca. 300 lx.

Vertikalt ljus på väggar (omfältsluminans)

Standarden anger en belysningsstyrka på lägst 50 lx som krav och rekommenderar lägst 75 lx. För att uppnå de positiva effekter som redovisats i Fagerhults studier förespråkar vi en belysningsstyrka om ca. 250– 300 lx.

Cylindrisk belysningsstyrka (i lokaler med krav på god visuell kommunikation)

Den cylindriska belysningsstyrkan påverkar framförallt den visuella kommunikationen och möjligheten att tolka ansikten, händelser och föremål. Standarden anger en cylindrisk belysningsstyrka på lägst 150 lx i till exempel kontor och skola.