System.Collections.Generic.List`1[Fagerhult.Models.ViewModels.MediaModel]..AltText

92689 Organic Response-enhet

Organic Response-enhet. För ihopkoppling av max 4 Notor 65 DALI-armaturer i rampmontage. Kopplar DALI åt höger och bryter DALI åt vänster. Aluminiumfärgad. 200 mm.

Dokument