System.Collections.Generic.List`1[Fagerhult.Models.ViewModels.MediaModel]..AltText

91279 Upphängningsbeslag

Upphängningsbeslag för fasta tak/4 st. Passar enbart HB-stomme.

Dokument