System.Collections.Generic.List`1[Fagerhult.Models.ViewModels.MediaModel]..AltText

41050 Infällnadsram

Infällnadsram till Dwide 600x600 VTB-stomme för infällning i dold bärprofil med symmetriskt placerade takplattor (tjocklek 20 – 22 mm).

Dokument