Stolpar

Vårt stolpsortiment tillverkas av 95 % återvunnet aluminium. Materialet är 100 % återvinningsbart och kan dessutom återvinnas gång på gång utan att kvaliteten blir lidande. I och med användandet av återvunnen aluminium i tillverkningsprocessen kan även utsläppen av koldioxid minimeras. Livslängden för en stolpe av aluminium är väldigt lång. Om stolpdelen under markytan får vara välbehållen och om stolpen monteras med omsorg är livslängder på upp till 45 år inget ovanligt. Stolparna uppfyller gällande normer i EN40.

Den specifika vikten för aluminium är 33 % av den specifika vikten för stål. Materialåtgången vid tillverkningen av aluminiumstolpar är dessutom mycket mindre. Tack vare en patenterad förstärkningsprofil (VT5+) tillverkas dessutom stolparna med mindre basdiameter än andra stolpar på marknaden. Detta ger en viktbesparing på upp till 20 %.

Alla produkter är CE-märkta.