System.Collections.Generic.List`1[Fagerhult.Models.ViewModels.MediaModel]..AltText

307048 Trästolpe

Trästolpe för fundament, H=4,17 m (3,67 m ovan mark).

Dokument

Specifikation

Utförande

Vikt, kg

49.0

Måttskiss