System.Collections.Generic.List`1[Fagerhult.Models.ViewModels.MediaModel]..AltText

307046 Trästolpe

Trästolpe för fundament, H=3,52 m (3,02 m ovan mark).

Dokument

Specifikation

Utförande

Vikt, kg

45.0

Måttskiss