Compago

Upphöjt dekorativt rutraster för förbättrad avbländning, vilket medför lägre bländtal och medelluminanser.
Ljusflödesreduktion: Vit 11 %, Grå 20 %.
Ökat installationsdjup: 40 mm.
Fungerar med Organic Response.

Media

Dokument

Specifikation