Circle

Dekorplåt för cirkulär ljusöppning (endast till VTB).
Ljusflödesreduktion: 13 %.
Fungerar med Organic Response.

Dokument

Specifikation