fagerhult_industry_lightcontrol.jpg

Ljusstyrning i industri

Ingen industrianläggning är den andra lik. Alla har olika verksamheter och behov. Belysningsstandarden innehåller även olika belysningskrav för olika typer av industriell verksamhet. Därför är det svårt att formulera en allmängiltig rekommendation för ljusstyrningen. För att få maximal nytta av ett ljusstyrningssystem måste det vara projektspecifikt. Du måste vet hur anläggningen fungerar och hur de olika utrymmena används under arbetstid.

Ljusstyrning ur den mänskliga aspekten

En viktig fråga är t.ex. om det finns dagsljus? Under vilka tider och hur länge är personal närvarande i de olika utrymmena? Finns det utrymmen som används mer frekvent? Hur mycket aktivitet pågår i t.ex. lagergångarna? De här frågorna är nödvändiga för att du ska få ut mesta möjliga av ljusstyrningssystemet.

De varierande närvaronivåerna innebär att närvarodetektering som släcker onödig belysning är speciellt fördelaktig i industriella applikationer. Gångarna i lagerlokaler är ett bra exempel. Med ett antal närvarosensorer över gången kan ljuset slås på eller dimmas upp från en låg nivå när en truck kör in. Efter en viss tid dimmas belysningen ned eller slås av. I vanliga fall kan tiderna hållas relativt korta i sådana gångar.

Närvarodetektering med mikrovågor eller PIR-sensorer

Det finns huvudsakligen två tekniker för närvarodetektering: mikrovågor och PIR. Mikrovågssensorer aktiveras av rörelser medan PIR-sensorer reagerar på temperaturvariationer, t.ex. i form av värmen från en kropp. Det finns för- och nackdelar med båda varianterna.

Mikrovågssensorer kan t.ex. upptäcka rörelser genom tunna väggar. Om ett lager består av flera rum kan den här tekniken detektera närvaro och slå på belysningen innan personen kommer in i utrymmet. Truckar som åker genom lagergångar kan slå på belysningen via PIR-sensorer, men med mikrovågssensorer går det att justera känsligheten och göra detekteringsområdet smalare. Den största nackdelen med mikrovådstekniken är dess känslighet för rörelser. Vibrationer från t.ex. värme- och ventilationssystem kan leda till att belysningen ständigt är tänd. Problemet kan lösas genom att istället använda PIR-sensor i installationen.

 

e-Sense Move
Highbay 

e-Sense Move Highbay är ett innovativt styrsystem som utvecklats speciellt för industriella miljöer. Enheterna är utrustade med både mikrovågs- och PIR-sensorer som enkelt kan konfigureras eller omkonfigureras med fjärrkontrollen och framtidssäkrar installationen om utrymmets planlösning eller användning förändras.

Läs mer

 

e-Sense Customised

 
Idag är det möjligt att integrera tusentals armaturer och styrfunktioner i ett enda system, baserat på nätverk med styrning över DALI-routrar. I Fagerhult e-Sense Customised har vi samlat all vår kunskap och erfarenhet kring ljusstyrning.

Läs mer