e-Sense Customised

Skräddarsydd ljusstyrning via DALI

Dagens teknik gör det möjligt att integrera tusentals armaturer och styrfunktioner i ett enda system, baserat på nätverk med styrning över DALI-routrar. I Fagerhult e-Sense Customised har vi samlat all vår kunskap och erfarenhet kring ljusreglering. Vi hjälper dig med skräddarsydda lösningar i komplexa projekt – från tidig projektering till sista programmering.

Enkla smarta lösningar med garanterad driftfunktion är användbara i de flesta miljöer för normala förhållanden. Men i större anläggningar, t.ex. kontor och sjukhus, är kraven på driftfunktioner högre och kräver mer prestanda och information från belysningsinstallationen. Energimätning, drifttid, fellarm och ljusstatus ska kunna behandlas tillsammans med övrig fastighetsstyrning. Övergripande kontroll av samtliga funktioner i en fastighet kräver en exakt styrning och kompetens.

Få komponenter i komplexa system

Trots komplexa och stora belysningsinstallationer är det ett fåtal komponenter som behövs för att klara av helheten. Armaturer med driftdon, sensorer (multisensorer), tryckknappar och ingångsenheter klarar av de flesta önskade funktioner. Komplexiteten och friheten ligger i den programvara som används, både vid driftsättning och framtida programmering. Det är få funktioner, om ens några, som inte kan hanteras. ­ e-Sense Customised är vårt fullständiga erbjudande för skräddarsydda belysningsanläggningar. Vi hjälper dig att ta fram de detaljer som behövs för att få en anläggning anpassad utifrån de behov som ställs. Vi kan även hjälpa till med att projektera, programmera och driftsätta anläggningen.

Kontakta oss för att diskutera ditt projekt.

Helvar-komponenter

 

Mindre och enklare DALI-lösningar

 

Kontaktperson


Markus Winnert

Affärsutvecklingschef Ljusstyrning & Connectivity

  • +46 8 52 23 59 57
  • +46 703 82 23 65

markus.winnert@fagerhult.se

Ladda ner v-card

Markus Winnert

Marcus Lunell

Teknisk Support Ljusstyrning

  • +46 8 52 23 59 59
  • +46 705 22 16 59

marcus.lunell@fagerhult.se

Ladda ner v-card

Marcus Lunell