brightswitch_ENG.png

e-Sense BrightSwitch

e-Sense BrightSwitch är ett ljusstyrningssystem där en integrerad PIR-sensor styr anslutna armaturer. BrightSwitch ger automatisk tänd­ning/släckning eller dimning mellan hög/lågnivå som styrs av närvaro och omgivningsljus.

Så fungerar e-Sense BrightSwitch

BrightSwitch är ett enkelt styrsystem med PIR-sensor som ger automatisk tändning/släckning som styrs av närvaro och en luxtröskel som hindrar sensorn från att reagera på närvaro om det finns tillräckligt med ljus i rummet.

Rörelsedetektorn kan ställas in i fasta steg mellan 5 sekunder till 60 minuter innan ljuset släcks. Luxtröskelinställningen förhindrar detektering om det finns tillräckligt med ljus i rummet. Luxtröskeln kan ställas in i tre nivåer eller med en manuell inställning av aktuell ljusnivå.

e-Sense BrightSwitch med frånvarodämpning är anpassad till rum där man vistas mer sällan, t.ex. kopiering, lager, korridorer eller kapprum. Ljuset ligger konstant på en låg nivå för att motverka intrycket av ett mörkt rum. Vid närvaro styrs ljusnivån upp till 100 %. Vill man släcka armaturen helt kan detta ske centralt. Armaturerna levereras med frånslagstid inställd på 10 minuter och luxtröskelinställningen bortkopplad.

e-Sense BrightSwitch on/off

En integrerad PIR-sensor tänder och släcker en eller flera armaturer. Systemet tillåter en masterarmatur och upp till fem slavarmaturer. Med e-Sense BrightSwitch On/Off tänder sensorn vid rörelse och släcker efter inställd tid med relä. Luxtröskel förhindrar detektering om det finns tillräckligt med ljus i rummet. Armaturer utan reglerbara drivdon.

e-Sense BrightSwitch frånvarodämpning

Med frånvarodämpning lyser anläggningen på en låg nivå (cirka 20 %). Vid rörelsedetektering regleras ljusnivån upp till 100 %. Efter sista detekterade närvaro och inställd tidsfördröjning regleras anläggningen tillbaka till låg nivå. Luxtröskel förhindrar detektering om det finns tillräckligt med ljus i rummet. Armaturerna är försedda med med faspulsdon och styrs med faspulskoppling.


Funktioner

Närvarostyrning

Luxnivå

Frånvarodämpning

Fjärrkontroll

Applikationer

Individuella kontor

Konferensrum

Korridor

 

Driftsättning

Armaturerna levereras med frånslagstid inställd på 10 minuter och luxnivåinställningen bortkopplad. Justering av frånslagstid och luxnivå sker med en fjärrkontroll som är tillbehör.

Teknik

BrightSwitch on/off  har en integrerad PIR-sensor med reläutgång.

BrightSwitch Frånvarodämpning har en integrerad PIR-sensor med faspuls. 

Pendlade armaturer kan dimras via dragdimmer av/på.

 

Ladda ner broschyr

Armaturer med e-Sense BrightSwitch

 

Tillbehör till e-Sense BrightSwitch