Notor 65 Dynamic

With the light qualities of nature.


Ett nytt tillskott i Notor-familjen är den nytänkande Notor 65 Dynamic. Sprungen ur forskningen kring Double Dynamic Lighting, vid Aalborg Universitet, har Notor 65 Dynamic ett tydligt fokus på belysning för människan och det upplevda välmåendet. Med ett diffust direkt/indirektljus, kombinerat med ett riktat ljus från en spotlight monterad i sidan, skapas en dynamisk och natur-lik ljussättning. Detta för att kunna skapa mer motiverande miljöer och öka välbefinnandet på arbetsplatsen. 

Bringing the qualities of dynamic light into our work environment.

Hur använder man DDL i ljussättningen? 

Utmaningen i vårt arbete är att skapa en ljusmiljö för människor med dagsljuset som facit. Är det ens möjligt? Med DDL finns nu ett sätt att närma sig den frågan.  

Dagsljuset är vår största inspirationskälla. I den dynamiska ljussättningen med DDL försöker vi fånga det som finns naturligt i dagsljuset – både ett kallt diffust och ett varmt riktat ljus. Kombinationen av de bägge skapar en dynamisk och naturlik belysning och bidrar med mer uttalade skuggor, kontraster och färger. Det skapar också ett personligt ljusutrymme, en egen zon, med varmt ljus av hög kvalitet. Dessutom synliggörs detaljer och texturer bättre.
   

Skugga.gif

Skuggor

Skuggor är avsaknaden av ljus. Tack vare skuggor bildas kontraster och vår tredimensionella värld uppfattas lättare av ögat och blir mer realistisk. I naturen finns oftare en tydligare skuggbildning och mer skiftningar än inomhus. Dessa gör att du lättare kan orientera dig, se djup och nivåskillnader i din omvärld.

textur2.gif

Textur

Med det välkomponerade DDL-konceptet, där diffust och riktat ljus, samt varm och kall färgtemperatur förenas, får texturer och ytor i rummet en annan möjlighet att komma till liv. Den holistiska ljussättningen tar fram detaljer, blänk och strukturer på ett mer varierat och fullödigt sätt - vilket ger en guldkant på tillvaron.

DDLcolor_1.gif

Färg

Att kombinera två, eller fler, ljuskällor med olika färgtemperaturer och hög färgåtergivning ger som effekt att färger i den belysta zonen förtydligas och fördjupas. Detta gör att det blir lättare att skilja på nyanser, färgtoner och gråskalor och det ger en förhöjd upplevelse av objektet i det belysta området.  

Let shadows help you explore depth and vividness. Create structure by combining light and darkness.

Så återskapar vi det naturliga ljuset

Vi strävar alltid efter enkelhet. Med hjälp av en sky light sensor som placeras mot ett fönster mäter vi ljuset från himmeln. På så sätt kan vi återspegla förändringar i intensitet, färgtemperatur men också i distributionen av riktat och diffust ljus. Aldrig har det varit enklare för oss att vara nära det naturliga ljuset.

Mätdata samlas in och skickas till vår molntjänst där den bearbetas och jämförs med fördefinierade ljusscener baserade på DDL-forskningen. Ljusscenerna aktiveras sedan automatiskt i våra armaturer beroende på hur vädret utomhus förändras under dagen och året. 

Så funkar det

 

 

 

 

 

 

Well-being och hållbarhet

Notor 65 Dynamic är en nytänkande armatur framtagen för att förhöja inomhusmiljöer och öka det psykiska välbefinnandet hos de som vistas där. Den är en del av ett holistiskt och hållbart synsätt på belysning, med tonvikt på balans och hälsa. För oss handlar hållbarhet och hälsa om långsiktighet och proaktiva insatser. Vi vill med våra lösningar vara med och skapa de bästa förutsättningarna för ett välmående inomhusklimat.  

 

Frågor & svar

Med Notor 65 Dynamic försöker vi skapa det som finns naturligt i dagsljuset, både ett kallt diffust och ett varmt riktat ljus. Slutresultatet ser därför lite annorlunda ut till skillnad från en vanlig pendelarmatur. Vi förstår att det skapar en del funderingar kring produkten, därför har vi valt att samla en del frågor och svar här.

Kontakta oss så pratar vi om ditt nästa projekt

Vi vet att både utmaningar och behov skiljer sig beroende på vem du är och i vilken fas av projektet du jobbar. Vår inblick i projekteringsprocessen gör det enklare för dig att göra rätt.