The power of data

How an invisible ecosystem can create visible change.

  • Webinar
  • 28 maj 2021
  • 08:00

I ett datadrivet samhälle är insamling och användning av information en viktig utvecklingsfaktor för framtida byggnader. Uppkopplade byggnader kommer snart att vara standard och arbetsplatsen är inget undantag.

Smarta byggnadstekniker kan underlätta och styra allt från sökning till rumsbokning, belysning, ventilation och till och med utrymmesplanering. Vårt öppna system är redo att utnyttja potentialen i data. Är du?

Med Sacha Grisel, Market Development & Organic Response Manager - Fagerhult Netherlands, och Lars-Gunnar Lundgren, Head of Nimway - Sony, moderator Linda von Essen. Från 28 maj, 2021. Webinaret är på engelska.

Dina värdar

Lars-Gunnar Lundgren

Head of Nimway - Sony

Linda Von Essen

Linda is moderating the session. 

Inspelat evenemang

Innehåll relaterat till detta evenemang