Human Centric Lighting?

Human Centric Lighting (HCL), eller personorienterad belysning, är ett holistiskt sätt att se på hur ljuset påverkar människan. Kortfattat återskapar man den naturliga dygnsytmen som dagsljuset ger oss, med artificiellt ljus. Människans dygnsrytm kan förbättras av belysning som är anpassat efter solens gång, dess intensitet och ljusfärg.

Människan behöver ljus för att se, men också för att vår biologiska klocka (cirkadiansk rytm) och våra fysiologiska funktioner ska fungera på ett normalt sätt. Ljuset påverkar så många aspekter av vårt välbefinnande; alltifrån humör, sömn, produktivitet och visuell uppfattning. Det är ljuset som styr vår naturliga dygnsrytm inom oss. När ljusnivåerna eller dygnsrytmen rubbas, till exempel när du arbetar natt eller reser över tidszoner, så följer inte din inbyggda dyngsrytm med på förändringen och kroppen påverkas av detta (tex sömnrubbningar eller stressbesvär).

Forskningen inom HCL är framför allt koncentrerad till områden såsom skola, vård och omsorg, där man speciellt inom äldrevården sett flera positiva resultat från belysningsforskning i olika länder. För annan belysning, inom arbetsplatser som kontor och industri, behövs fortfarande mer vetenskaplig grund för att se tydliga samband och evidens.