Nattsänkning utomhus

Genom ljusreglering är det möjligt att spara stora mängder energi. Under sena kvällar och nätter är ofta behovet av fullt upplysta gator och andra utomhusmiljöer mindre. Att släcka ner belysningen helt kan dock göra att människor känner sig otrygga. Med hjälp av ljusreglering kan stora energibesparingar göras utan att belysningen behöver släckas ner helt och därmed skapa obehag.

De olika system vi använder för ljusreglering utomhus är integrerade i varje armaturs driftdon och sköter sig själva. Det behövs heller inga externa tillbehör för att få ljusregleringen att fungera.

Styrenheterna är förprogrammerade och underhållsfria. Armaturer med nattsänkning kräver heller inga ytterligare investeringar eller förändringar i infrastrukturen.

Systemen vi pratar om har många olika namn inom branschen. Vi väljer att kalla det för vad det är – nattsänkning.

Nattsänkning 1

Ljusnivåer: 100 procent och 50 procent.

Nattsänkning 1 innebär att anläggningen är nedreglerad från ljuscykelns mittpunkt och 6 timmar framåt. När 6 timmar gått regleras anläggningen upp till full nivå.

Systemet räknar ut mittpunkten av den ljuscykel anläggningen är tänd och reglerar sedan ner från 100 procent till 50 procent under 6 timmar från mittpunkten. När 6 timmar har gått regleras anläggningen upp till 100 procent igen. Energibesparing: upp till 20 procent.

Exempel

Systemet räknar ut mittpunkten på ljuscykeln genom ett luxrelä i det redan befintliga systemet som mäter ljusstyrkan på det naturliga ljuset och avgör när ljuset skall slås på och av. Detta görs sedan automatiskt av systemet vart tredje dygn.

December

I december startar ljusanläggningen kl. 15.00 och stängs av kl. 9.00. Det betyder att ljuscykeln är 18 timmar lång. Mittpunkten infinner sig alltså kl. 0.00. Det betyder att ljusnivån är på 100 procent från kl. 15.00 fram till kl. 0.00. Då regleras ljuset ner till 50 procent. Kl. 6.00 regleras ljusanläggningen upp igen till 100 procent fram till kl. 9.00, då ljusanläggningen släcks ner helt.

Juni

I juni startar ljusanläggningen igång kl. 22.30 och stängs av kl. 3.30. Det betyder att ljuscykeln är 5 timmar lång. Mittpunkten i perioden infinner sig kl. 1.00. Det betyder att ljusnivån är på 100 procent från kl. 22.30 fram till kl. 1.00, då ljuset regleras ner till 50 procent. Genom att ljuscykeln totalt inte är tillräckligt lång kortas den ner i uppregleringsfasen. Ljusanläggningen kommer då att släckas helt kl. 3.30 utan att regleras upp till 100.

Nattsänkning 2

Ljusnivåer: 100 procent och 50 procent.

Nattsänkning 2 innebär att anläggningen är nedreglerad från 2 timmar innan ljuscykelns mittpunkt och totalt 8 timmar framåt. När 8 timmar gått regleras anläggningen upp till full nivå.

Systemet räknar ut mittpunkten av den ljuscykel anläggningen är tänd. 2 timmar innan mittpunkten och totalt 8 timmar framåt regleras anläggningen ner från 100 procent till 50 procent. När 8 timmar har gått regleras anläggningen upp till 100 procent igen. Energibesparing: upp till 25 procent.

Nattsänkning Custom

Ljusnivåer: dynamiskt (max 5 nivåer).

Nattsänkning Custom är flexibelt och kan programmeras helt enligt kundens önskemål. De nivåer och perioder som sätts kan till exempel baseras på trafikintensiteten och närvaron på platsen och vilken typ av område armaturen ska sitta i.

Systemet erbjuder upp till 5 flexibla ljusnivåer som kan sättas för valfri tid. Detta möjliggör mycket låga ljusnivåer mitt i natten, högre ljusnivåer när det behövs och medelhöga nivåer under övergångsperioderna. Systemet arbetar utifrån en mittpunkt som baseras på den totala tid armaturen ska vara tänd. Energibesparing: beroende på ljusnivå och tid.