fagerhult_aula_hero.jpg

En hörsal med många användningsområden

En hörsal har många användningsområden men huvudsyftet är någon form av presentation.

Sluttande rum och höga takhöjder kräver belysning som ger bra ljus utan att blända. De många användningsområdena ställer krav på en flexibel ljussättning och ljusstyrning är ett måste i den här miljön. Förprogrammerade scener underlättar för både medarbetare och besökare. Planeringen styrs av europastandarden EN 12464-1 som lägstanivå.

Omfältsljuset, i form av vertikalljus mot väggarna är viktigt. Ljuset på främre delen styrs separat allt efter vad som pågår där. Likväl som att ha scener med olika belysningsnivåer är det smart att även styra färgtemperaturen. Med tidsstyrning ger ljusets färg deltagarna en uppfattning om tiden på dagen eller så kan färgtemperaturen användas för att skapa olika scener.

Produkter

Tänk på

Ljusstyrning

I en aula är en avancerad DALI-lösningar med router oftast det bästa alternativet.

Att tänka på

Förprogrammerade scenarion för film- och bildvisning, föreläsningar, tentamen eller konserter underlättar för både medarbetare och besökare.